Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-03-16 , ebos/ms
Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o powołaniu z dniem 16 marca 2011 r. sędziego Grzegorza Wałejko na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Premier przychylił się jednocześnie do wniosku sędziego Jacka Czai, dotychczasowego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i odwołał go z zajmowanego stanowiska (z dniem 15 marca 2011 r.).

Zmiana na stanowisku Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości związana jest z przejściem sędziego Jacka Czai do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jacek Czaja jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, dotychczas był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Grzegorz Wałejko (ur. 5 maja 1962 r. w Suwałkach) jest sędzią Sądu Okręgowego w Lublinie. Dotychczas zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na tamtejszym uniwersytecie. W latach 1990 -1997 asesor sądowy, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Lubartowie. Od 1997 r. sędzia Sądu Wojewódzkiego, a następnie Sądu Okręgowego w Lublinie, specjalizujący się w sprawach cywilnych.

W 2003 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego. W latach 2004-2008 pełnił czynności sędziego kontaktowego w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych dla obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Od 2004 r. do 2008 r. - pełniący funkcję wizytatora w sprawach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach z zakresu obrotu międzynarodowego. Od 2004 r. - wykładowca na aplikacji sądowej w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie z zakresu prawa europejskiego i obrotu międzynarodowego oraz z zakresu postępowania egzekucyjnego. W latach 2009-2010 wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z zakresu obrotu międzynarodowego.
Od 2008 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych.

Przedstawiciel Polski w Europejskiej Komisji do spraw Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ).

Nowy Podsekretarz Stanu nadzorować będzie te same komórki
organizacyjne, nad którymi nadzór sprawował dotychczasowy wiceminister: Departament Sądów Powszechnych, Departament Kadr, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572