Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-03-16 , ebos/ms
Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o powołaniu z dniem 16 marca 2011 r. sędziego Grzegorza Wałejko na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Premier przychylił się jednocześnie do wniosku sędziego Jacka Czai, dotychczasowego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i odwołał go z zajmowanego stanowiska (z dniem 15 marca 2011 r.).

Zmiana na stanowisku Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości związana jest z przejściem sędziego Jacka Czai do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jacek Czaja jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, dotychczas był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Grzegorz Wałejko (ur. 5 maja 1962 r. w Suwałkach) jest sędzią Sądu Okręgowego w Lublinie. Dotychczas zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na tamtejszym uniwersytecie. W latach 1990 -1997 asesor sądowy, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Lubartowie. Od 1997 r. sędzia Sądu Wojewódzkiego, a następnie Sądu Okręgowego w Lublinie, specjalizujący się w sprawach cywilnych.

W 2003 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego. W latach 2004-2008 pełnił czynności sędziego kontaktowego w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych dla obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Od 2004 r. do 2008 r. - pełniący funkcję wizytatora w sprawach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach z zakresu obrotu międzynarodowego. Od 2004 r. - wykładowca na aplikacji sądowej w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie z zakresu prawa europejskiego i obrotu międzynarodowego oraz z zakresu postępowania egzekucyjnego. W latach 2009-2010 wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z zakresu obrotu międzynarodowego.
Od 2008 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych.

Przedstawiciel Polski w Europejskiej Komisji do spraw Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ).

Nowy Podsekretarz Stanu nadzorować będzie te same komórki
organizacyjne, nad którymi nadzór sprawował dotychczasowy wiceminister: Departament Sądów Powszechnych, Departament Kadr, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574