Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-03-21 , ebos/kgp
Gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji, i gen. Jacek Włodarski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, podpisali porozumienie w sprawie udostępniania Policji przez Służbę Więzienną danych o osobach pozbawionych wolności.

Porozumienie pozwala policjantom nie tylko na odbieranie aktualnych informacji o zdarzeniach istotnych dla ich działań, ale też na pobieranie danych bezpośrednio z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, co znacznie usprawni wykonywanie zadań.

Porozumienie w sprawie zasad udostępniania Komendzie Głównej Policji danych z systemu Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności zawarto w związku z wejściem w życie nowej ustawy o Służbie Więziennej. Jego przedmiotem jest współpraca Służby Więziennej i Policji w zakresie wymiany informacji zapewniającej ochronę bezpieczeństwa publicznego.

Dane przekazywane Policji przez Służbę Więzienną mają dotyczyć m.in. planowanych i zrealizowanych przepustek osób pozbawionych wolności, osób pozbawionych wolności, które w wyznaczonym terminie nie powróciły z przepustki, czy też osób, które zbiegły z aresztu śledczego lub zakładu karnego.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574