Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-03-24 , ebos/kgp
79% Polaków czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w swojej okolicy, prawie dwie trzecie uznaje Policję za skuteczną, a 64% respondentów dobrze ocenia pracę funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w okolicy ich miejsca zamieszkania. Policja jest coraz bardziej skuteczna, a Polacy boją się coraz mniej.

To wyniki badań społecznych przeprowadzonych w styczniu 2011 roku na próbie liczącej ok. 17 tysięcy osób.

Komenda Główna Policji w styczniu 2011 roku zleciła przeprowadzenie badania opinii publicznej. Polskie Badanie Przestępczości (PBP) do tej pory zrealizowano w czterech edycjach. Poszczególne części zostały przeprowadzone w styczniu 2007, 2008, 2009 i 2011 roku. Badanie prowadzono na próbie ok. 17 tysięcy Polaków. W porównaniu z poprzednimi edycjami wyniki w styczniu tego roku są najlepsze.

Polaków zapytano o skuteczność Policji w walce z przestępczością. Prawie dwie trzecie respondentów uznaje Policję za sprawnie działającą. W porównaniu z poprzednią edycją badania, oceny skuteczności Policji wzrosły o 2 punkty procentowe (z 57% do 59%). Jest to najlepszy wynik od 2006 roku, kiedy to pytanie po raz pierwszy pojawiło się w badaniu (wzrost o 11 punktów procentowych).

Znaczna część społeczeństwa pozytywnie ocenia pracę Policji. 64% Polaków dobrze ocenia pracę policjantów pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania respondentów. To o 1 punkt procentowy więcej niż w ubiegłym roku.

Zdecydowana większość mieszkańców Polski deklaruje wysokie poczucie bezpieczeństwa. 79% Polaków czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w swojej okolicy. Przeciwne odczucia wyraża mniej niż jedna piąta badanych (17%). W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek osób, które czują się bezpiecznie po zmroku wzrósł o 2 punkty procentowe. Od 2007 roku ten odsetek sukcesywnie rośnie. Ponadto 3% osób deklaruje większe poczucie bezpieczeństwa. Jest to najlepszy wynik od marca 1994 roku.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572