Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-04-08 , ebos/ms
1.029.698 spraw wpłynęło do tej pory do e-sądu. To wielki sukces oraz dowód na to jak bardzo potrzebne i oczekiwane było wprowadzenie tego rozwiązania – chwalili się na wspólnej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski oraz Premier Donald Tusk.

Poza tym od 16 czerwca 2010 r., czyli od dnia uruchomienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości możliwości przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet, do dzisiaj z możliwości tej skorzystało 14 milionów osób.

- Dzięki e-sądowi nastąpiło odciążenie innych sądów od rozpoznawania spraw w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. W 2010 r., czyli w pierwszym roku działania tego rozwiązania, w 251 sądach rejonowych (z 320 wszystkich sądów rejonowych) odnotowano zmniejszenie wpływu spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym i nakazowym. W przypadku 154 sądów spadek liczby tych spraw był bardzo wyraźny – wynosił od 10% do 30% w stosunku do ich liczby w 2009 r., a w 37 sądach był bardzo znaczący, ponieważ przekraczał 30% - poinformował Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

W trakcie spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski poinformował także o kolejnych, podejmowanych przez resort działaniach dotyczących informatyzacji postępowania cywilnego.

- Planujemy wprowadzić tzw. elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny, który zastąpi tradycyjny bankowy tytuł egzekucyjny i w ślad za tym zinformatyzujemy postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Ma to na celu m.in. przyspieszenie postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, uproszczenie procedur, a także ograniczenie kosztów postępowania – powiedział Minister Sprawiedliwości.

Krzysztof Kwiatkowski poinformował także o działaniach resortu dotyczących wprowadzenia dodatkowych instrumentów procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-sąd), co ma doprowadzić do jeszcze większego odciążenia pozostałych sądów od rozpatrywania sprawa w tradycyjnym postępowaniu upominawczym.

- Pracujemy nad umożliwieniem wierzycielowi wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną w innych przypadkach, niż te, w których wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a także umożliwienie składania wierzycielowi drogą elektroniczną innych pism i wniosków, niż wniosek o wszczęcie egzekucji – powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Inne działania podejmowane w tym zakresie przez Ministerstwo Sprawiedliwości to m.in.:
- zinformatyzowanie procedury zajęcia rachunku bankowego przez komornika;
- wprowadzenie instytucji elektronicznej licytacji nieruchomości;
- ustanowienie na potrzeby postępowania sądowego publicznych baz danych zawodowych pełnomocników;
- wprowadzenie tzw. posiedzenia jawnego na odległość;
- umożliwienie stosowania komunikacji elektronicznej w europejskim postępowaniu nakazowym;
- wprowadzenie rozwiązań z zakresu informatyzacji postępowania sądowego w międzynarodowym prawie postępowania cywilnego;
- istotne zmiany w zakresie postępowania klauzulowego, w tym pozwalające na usunięcie negatywnych dla stron i dla praktyki sądowej skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2010 r.

- Docelowo informatyzacja postępowania cywilnego powinna objąć wszystkie tryby i rodzaje postępowań cywilnych. Wraz z upowszechnieniem elektronicznego protokołu istotnie wzbogacona zostanie infrastruktura techniczna sądów. Wykształci się również praktyka korzystania z nowych technologii w toku postępowania, co z kolei pozwoli na zrealizowanie modelu pełnej informatyzacji – powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572