Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-06-30 ,
„Doświadczam i odczuwam coś, czego nigdy wcześniej nie odczuwałem” – to jedna z wypowiedzi skazanego opiekującego się psami ze schroniska dla psów Ciapek.

Od lutego 2011r ruszył w Areszcie Śledczym w Hajnówce nowatorski program społecznej readaptacji skazanych z wykorzystaniem elementów dogoterapii „Przyjaciele czyli pies w celi”. W programie uczestniczy 9 skazanych i 6 psów.

Pomysł na realizacje programu dla skazanych z wykorzystaniem elementów dogoterapii zrodził się w trakcie pracy skazanych z aresztu w Hajnówce na rzecz Schroniska dla psów „Ciapek”. Współpraca pomiędzy aresztem a schroniskiem trwa już kilku lat. W ramach współpracy skazani wykonują nieodpłatne prace na rzecz schroniska, budują kojce i budy dla psów oraz pomagają w codziennej opiece nad psami. Areszt włączył się w ogólnopolska akcje pomocy schroniskom przez służbę więzienną, przekazujemy dla bezdomnych zwierząt materace i koce. W trakcie współpracy dało się zauważyć, dobre relacje jakie wytworzyły się pomiędzy skazanymi i psami. Należy zauważyć, że skazani jak i psy przebywające w schronisku są w pewien sposób izolowani od społeczeństwa. Pomagając sobie nawzajem, zwiększają szanse na społeczną readaptację.

Udział w zajęciach jest dobrowolny, skazany do udziału w programie zostaje zakwalifikowany po wstępnej rozmowie z wychowawcą, psychologiem i osobami prowadzącymi zajęcia. Każdy uczestnik programu przed rozpoczęciem udziału w zajęciach i po ich zakończeniu wypełnia testy psychologiczne. Program skierowany jest do skazanych dorosłych, w rozumieniu kodeksu karnego wykonawczego, tzn. osób które ukończyły 21 rok życia. W zajęciach mogą uczestniczyć skazani z podgrupą klasyfikacyjną P - 1 oraz skazani z podgrupą P – 2 odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Hajnówce. Przy kwalifikacji do programu brany jest pod uwagę okres pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności, termin nabycia uprawnień do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz zachowanie skazanego w zakładzie karnym. Do udziału w programie wybrano 6 psów z miejscowego schroniska i 9 skazanych.

Program podzielony został na dwa etapy, część teoretyczną i praktyczną: Pierwszy etap, to przedstawienie historii udomowienia i przyjaźni z człowiekiem, ras psów i ich podziału według klasyfikacji FCI, a także podziału ras według przeznaczenia i użytkowości. Osadzeni dowiedzieli się o sygnałach uspokajających a także o właściwym podejściu do psa i sposobach bezpiecznego dotyku, tak aby kontakt z człowiekiem sprawiał psu przyjemność. Już podczas drugiego spotkania na zajęciach pojawiła się Wolta (Berneński Pies Pasterski) co osadzeni przyjęli z dużym zadowoleniem. Odbywały się również spotkań z weterynarzami, treserami, pracownikami schroniska oraz dogoterapuetami. Przez okres dwóch miesięcy skazani byli przygotowywani do zajęć praktycznych z udziałem psów ze schroniska. 2 kwietnia br. po raz pierwszy psy ze schroniska pojawiły się na terenie aresztu i osadzeni mieli okazje sprawdzić w praktyce to czego nauczyli się na zajęciach teoretycznych.

Zajęcia praktyczne odbywają się trzy razy w tygodniu po 3 godziny. Psy do udziału w zajęciach dowożone są na teren Aresztu Śledczego, a po ich zakończeniu odwożone do schroniska.

W trakcie zajęć stosowane są tylko pozytywne metody szkolenia z wykluczeniem agresji. Osadzeni uczą psy posłuszeństwa i wykonywania podstawowych komend. Zajęcia z psami uzupełniają oddziaływania korekcyjne wobec skazanych, przez co ułatwią ich społeczną readaptację po opuszczeniu zakładu karnego. Korzyść z programu odniosą skazani, jak i psy z miejscowego schroniska. Po zakończeniu programu, psy znajdą nowy dom.

Po zajęciach osadzeni otrzymali anonimowe ankiety, oto kilka wypowiedzi: - „z lepszym pomysłem nie mogliście trafić”,„doświadczam i odczuwam coś, czego nigdy wcześniej nie odczuwałem", „psy potrafią bardzo pozytywnie wpływać na człowieka i bardzo wzruszać", „nauka siebie samego, jeszcze większa pokora i cierpliwość", „w przeciągu paru godzin udało mi się zdobyć zaufanie zwierzęcia", „całym sercem zaangażowałem się", „dzięki temu mam satysfakcję, że w jakiś sposób się spełniam i robię coś dobrego", „zwierzęta budzą czyste uczucie przyjaźni", „uczymy się pokory i zrozumienia siebie i zwierząt", „mógłbym pracować w schronisku dla zwierząt", „ludzie jak i zwierzęta przełamują między sobą barierę nieufności, uczą się wzajemnego zaufania", „jest to najlepsza rzecz, która mnie tu spotkała", „kocham zwierzęta i dzięki nim zaczynam się zmieniać", „pies uczy spokoju, cierpliwości, posłuszeństwa", „jest to wspaniałe przedsięwzięcie w którym mogę uczestniczyć".

Następny, taki program areszt planuje rozpocząć w sierpniu lub we wrześniu.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572