Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-10-17 , ebos/ms
Do komorników sądowych wpływa coraz większa liczba spraw. W 2008r. wpłynęło 1.912.792 sprawy, w 2009 r. już ponad 2.503.400, a w 2010 r. ponad 3.205.000 spraw. Do jednego komornika sądowego w 2010 r. wpłynęło aż 3.722 sprawy.

- Rola komorników sądowych jako organu egzekucyjnego w dzisiejszym świecie gospodarczym jest nie do przecenienia. Sprawna i skuteczna egzekucja sądowa wpływa bowiem bezpośrednio na stabilność i rozwój zarówno małych jak i dużych firm – powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie konferencji „Komornik sądowy w Unii Europejskiej”.

Spotkanie zorganizowała Rada Izby Komorniczej w Łodzi.

- Przed nami stoją także nowe wyzwania, które wymuszają ciągłe zmiany w zakresie egzekucji sądowej determinowane współczesną gospodarką. Bardzo ważnym elementem usprawniania egzekucji sądowej jest także wymiana doświadczeń między krajami Unii Europejskiej – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Polska jako członek Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych, dąży do spełnienia wszystkich kryteriów wyznaczonych przez Unię w zakresie dostępności obywateli do organu egzekucyjnego jakim jest komornik sądowy. W tym celu liczba komorników sądowych ciągle wzrasta.

Od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji do 2007 r. tj. przez okres 10 lat liczba komorników sądowych zwiększyła się jedynie o 70 komorników. W okresie ostatnich prawie czterech lat liczba komorników zwiększyła się o 274.

W samym tylko 2011 r. Minister Sprawiedliwości utworzył 116 nowych stanowisk komorników sądowych. Stanowiska te są obecnie obsadzane. Aktualnie działa 926 komorników sądowych.

Dane statystyczne wskazują, iż do komorników sądowych wpływa coraz większa liczba spraw. W 2008r. wpłynęło 1.912.792 sprawy, w 2009 r. już ponad 2.503.400, a w 2010 r. ponad 3.205.000 spraw. Do jednego komornika sądowego w 2010 r. wpłynęło aż 3.722 sprawy.

- Wzrost liczby nowych komorników sądowych musi być optymalny. Musi uwzględniać zarówno liczbę wpływających spraw egzekucyjnych, jak i możliwości finansowania egzekucji sądowej z pobranych przez komorników sądowych opłat egzekucyjnych. Tylko równowaga w tych dwóch aspektach działalności komorniczej zapewni szybkość i efektywność egzekucji oraz satysfakcję z wykonywanego zawodu komornika sądowego – mówił Minister Sprawiedliwości. - W ostatnim czasie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało także zmiany procedury cywilnej, w tym egzekucji sądowej, które powinny zmniejszyć formalizm czynności sądowych. Proces cywilny, także w sprawach gospodarczych, powinien być łatwiejszy i szybszy – dodał.

Aktualnie toczą się też prace nad stworzeniem statusu europejskiego modelu komornika sądowego, dla którego wzorem będzie model francuski. Z tego modelu wzory czerpią inne państwa europejskie. Francja bowiem ma bardzo długie tradycje tego zawodu, które datują się już w czasach rzymskich. Polski model egzekucji sądowej jest zbliżony do modelu francuskiego i podobnie jak we Francji oparty jest na systemie kontynentalnym.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
Wysłanie apelacji przez InPost
Stare i dobre pytanie: czy wysłanie apelacji via InPost jest skuteczne — czyli czy sąd musi (...)
1/573