Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-12-20 , ebos
W 2010 r. prokuratury zakończyły łącznie 7 324 postępowania o przestępstwa korupcyjne. Ogółem, w 2010 r. zarzuty korupcyjne przedstawiono 3 700 osobom, z czego wobec 177 osób na wniosek prokuratury sądy stosowały tymczasowe aresztowanie. Łączna kwota zastosowanych zabezpieczeń majątkowych wyniosła 11 927 051 zł, zaś wartość ujawnionych korzyści majątkowych wyniosła 17 785 321 zł.

Współpraca polskiej prokuratury z Bankiem Światowym w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej - to główny temat spotkania Zastępcy Prokuratora Generalnego Marzeny Kowalskiej z Wiceprezes Banku Światowego- Leonardem McCarthy’m, jakie odbyło się w dniu 16 grudnia br. w siedzibie Prokuratury Generalnej.

W spotkaniu uczestniczyli również m.in. Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PG- Józef Gemra, Zastępca Dyrektora Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PG- Zbigniew Górszczyk i prokurator Jacek Bilewicz.

Bank Światowy w ramach programu Governance and Anti-Corruption dotyczącego przeciwdziałaniu korupcji przeznaczył w ostatnim roku około 5 mld dolarów na pomoc państwom celem zapewnienia prawnych i organizacyjnych możliwości walki z korupcją. W strukturze Banku Światowego istnieje pion Integrity, którym kieruje Wiceprezes Banku Światowego- Leonardem McCarthy (były Dyrektor w Prokuraturze Krajowej RPA).

Do zadań tego działu należy, m.in. prowadzenie śledztw dotyczących defraudacji i korupcji w projektach finansowanych przez Bank Światowy, prewencja antykorupcyjna, wydawanie wytycznych i zaleceń, zarządzanie siecią International Corruption Alliance, w skład której wchodzi 286 ekspertów ze 134 krajów, zajmująca się wymianą informacji w międzynarodowych sprawach korupcyjnych.

Departament ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej, na bieżąco monitoruje postępowania w sprawach korupcji (art. 228-231 kk, art. 250a kk, 296a kk i 296b kk.), prowadzone w Prokuraturach Okręgowych i Apelacyjnych, a w szczególności popełnionych w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej, wówczas, gdy oskarżonym o przestępstwo o charakterze korupcyjnym była osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego oraz wszystkich (w tym także pozostających w biegu) postępowaniach w których sprawcą przestępstwa był funkcjonariusz organów ścigania lub przedstawiciel organów wymiaru sprawiedliwości, dotyczących przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, kwalifikowanym z art. 228 § 6 i 229 § 5 kk.

W 2010 r. prokuratury zakończyły łącznie 7 324 postępowania o przestępstwa korupcyjne.

Ogółem, w 2010 r. zarzuty korupcyjne przedstawiono 3 700 osobom, z czego wobec 177 osób na wniosek prokuratury sądy stosowały tymczasowe aresztowanie. Łączna kwota zastosowanych zabezpieczeń majątkowych wyniosła 11 927 051 zł, zaś wartość ujawnionych korzyści majątkowych wyniosła 17 785 321 zł.

Najwięcej prowadzonych spraw dotyczyło art. 229 kk – łapownictwa czynnego – 1 675 spraw (2 069 podejrzanych) i art. 231 kk – nadużycie funkcji – 4 870 spraw (476 podejrzanych).
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574