Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2012-01-26 , ebos
Prawie trzystu samorządowców z całego kraju wzięło udział w zorganizowanych z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina konsultacjach dotyczących reorganizacji sieci sądów rejonowych. Ministerstwo zakłada, że reorganizacja zostanie przeprowadzona z dniem 1 lipca 2012 r.

Prezydenci, burmistrzowie i starostowie w trakcie spotkań jakie odbyły się w dniach 11-13 stycznia, a także 16 i 18 stycznia 2012 r. dyskutowali z Ministrem o tym jaki cel ma zaplanowana w resorcie reforma oraz jakie będą jej wymierne rezultaty.

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad reorganizacją sądów rejonowych. W ramach tych działań planuje się zniesienie sądów rejonowych o obsadzie orzeczniczej do 14 sędziów i przekształcenie ich w wydziały zamiejscowe (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksiąg wieczystych) sąsiednich, większych sądów.

Celem zmian, wg Ministerstwa, jest przede wszystkim bardziej racjonalne i elastyczne wykorzystanie potencjału polskich sędziów. Ma to umożliwić prezesowi sądu rejonowego sprawniejsze zarządzanie pracą podległych mu sędziów i jeśli zajdzie taka konieczność skierowanie ich do orzekania w wydziałach, w których są zaległości lub braki kadrowe.

Kryteriami, jakimi kierował się resort sprawiedliwości przy typowaniu sądów do zniesienia były m.in.: wpływ spraw do danego sądu, liczba sędziów, liczba ludności, czy też udogodnienia dla obywateli. Reorganizacja wg Ministerstwa Sprawiedliwości, ma przede wszystkim służyć temu, by obywatele mieli łatwiejszy dostęp do sądu i by krócej czekali na rozpatrzenie swojej sprawy, a ewentualne oszczędności nie stanowiły decydującej przesłanki dla planowanych zmian.

Po wprowadzeniu reformy obywatele nadal mają mieć łatwy dostęp do sądu. Żaden budynek sądu rejonowego nie zostanie zlikwidowany, ani zamknięty. W praktyce zmienić się ma tylko nazwa - sąd w miejscowości X, będzie teraz wydziałem zamiejscowym, większego sądu rejonowego. Nadal w tym samym miejscu mamy mieć możliwość załatwienia swojej sprawy, bez konieczności udania się do innego miasta. Ministerstwo zakłada, że reorganizacja zostanie przeprowadzona z dniem 1 lipca 2012 r.

Inne jednak spojrzenie na Ministerialne plany mają sędziowie, o czym pisaliśmy już wcześniej w tekście Likwidacja czy reorganizacja małych sądów?
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572