Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2012-01-26 , ebos
Prawie trzystu samorządowców z całego kraju wzięło udział w zorganizowanych z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina konsultacjach dotyczących reorganizacji sieci sądów rejonowych. Ministerstwo zakłada, że reorganizacja zostanie przeprowadzona z dniem 1 lipca 2012 r.

Prezydenci, burmistrzowie i starostowie w trakcie spotkań jakie odbyły się w dniach 11-13 stycznia, a także 16 i 18 stycznia 2012 r. dyskutowali z Ministrem o tym jaki cel ma zaplanowana w resorcie reforma oraz jakie będą jej wymierne rezultaty.

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad reorganizacją sądów rejonowych. W ramach tych działań planuje się zniesienie sądów rejonowych o obsadzie orzeczniczej do 14 sędziów i przekształcenie ich w wydziały zamiejscowe (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksiąg wieczystych) sąsiednich, większych sądów.

Celem zmian, wg Ministerstwa, jest przede wszystkim bardziej racjonalne i elastyczne wykorzystanie potencjału polskich sędziów. Ma to umożliwić prezesowi sądu rejonowego sprawniejsze zarządzanie pracą podległych mu sędziów i jeśli zajdzie taka konieczność skierowanie ich do orzekania w wydziałach, w których są zaległości lub braki kadrowe.

Kryteriami, jakimi kierował się resort sprawiedliwości przy typowaniu sądów do zniesienia były m.in.: wpływ spraw do danego sądu, liczba sędziów, liczba ludności, czy też udogodnienia dla obywateli. Reorganizacja wg Ministerstwa Sprawiedliwości, ma przede wszystkim służyć temu, by obywatele mieli łatwiejszy dostęp do sądu i by krócej czekali na rozpatrzenie swojej sprawy, a ewentualne oszczędności nie stanowiły decydującej przesłanki dla planowanych zmian.

Po wprowadzeniu reformy obywatele nadal mają mieć łatwy dostęp do sądu. Żaden budynek sądu rejonowego nie zostanie zlikwidowany, ani zamknięty. W praktyce zmienić się ma tylko nazwa - sąd w miejscowości X, będzie teraz wydziałem zamiejscowym, większego sądu rejonowego. Nadal w tym samym miejscu mamy mieć możliwość załatwienia swojej sprawy, bez konieczności udania się do innego miasta. Ministerstwo zakłada, że reorganizacja zostanie przeprowadzona z dniem 1 lipca 2012 r.

Inne jednak spojrzenie na Ministerialne plany mają sędziowie, o czym pisaliśmy już wcześniej w tekście Likwidacja czy reorganizacja małych sądów?
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
Wysłanie apelacji przez InPost
Stare i dobre pytanie: czy wysłanie apelacji via InPost jest skuteczne — czyli czy sąd musi (...)
1/573