Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2012-02-22 , ebos/hfpcz
PKO BP zobowiązał się do przeprosin na piśmie, wypłacenia zadośćuczynienia oraz udostępnienia toalety klientom swojego oddziału. To warunki ugody, którą bank zawarł z Józefem Głuchowskim, po rocznym procesie, w którym zarzucał bankom naruszenie jego dóbr osobistych w związku z nieudostępnieniem klientom toalet.

Józef Głuchowski pozwał dwa warszawskie oddziały banków o naruszenie jego dóbr osobistych poprzez nieudostępnienie toalety. Na rozprawie, która odbyła się 21 lutego, zawarł z jednym z banków ugodę. Na jej mocy bank zobowiązał się m.in. do udostępnienia toalety klientom.

Sprawa toczyła się od roku. Józef Głuchowski zarzucał bankom naruszenie jego dóbr osobistych w związku z nieudostępnieniem klientom toalet.
W październiku 2009 Józef Głuchowski korzystał z usług oddziałów banków na pl. Bankowym w Warszawie. W trakcie wizyty w banku musiał skorzystać z toalety. Udał się, więc do pomieszczeń, które zgodnie z jego wiedzą pierwotnie były przeznaczone na toalety. Jednak drzwi do nich były zamknięte i były oznaczone jako budynki gospodarcze. W związku z tym postanowił poprosić o pomoc najpierw pracownicę banku Pekao SA, a następnie PKO BP. W międzyczasie był odsyłany do kolejnych pomieszczeń, w których prosił o pomoc kolejne osoby. Po długim czasie i wielu prośbach, a także stanowczych żądaniach został wpuszczony do toalety, która jednak nie posiadała dostępu do światła naturalnego ani sztucznego.

W następstwie zdarzenia powód skierował pisma da Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także do banków. Ze względu na brak zmiany praktyki w zakresie zapewnienia ogólnego dostępu do toalet postanowił skierować sprawę do sądu.

W trakcie rozprawy pełnomocnik powoda podtrzymał żądania zawarte w pozwie, wskazując, że w sprawie doszło do naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do prywatności oraz poszanowania intymności. Mec. Jolanta Strzelecka podkreśliła, że w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. bank jest budynkiem użyteczności publicznej i jako taki powinien przestrzegać przepisów dotyczących dostępu do ustępów ogólnodostępnych. Powód wskazał, że ta sytuacja doprowadziła do jego upokorzenia.

Strona pozwana wniosła o oddalenia powództwa, wskazując jednocześnie, że pomieszczenia przeznaczone pierwotnie na toalety znajdują się w miejscach, które utrudniają zabezpieczenie bezpieczeństwa.

Sąd zapytał, czy Pan Józef Głuchowski jest gotowy do porozumienia się z bankami. Powód wskazał, że tak jednak tylko pod warunkiem, że zagwarantują one dostęp do toalet ogólnodostępnych. Strona pozwana wskazała jednak, że tak sformułowane żądania mają charakter abstrakcyjny, a przedmiotem postępowania sądowego powinna być konkretna sprawa.

Na początku zeszłego roku zdecydował się wytoczyć powództwo przeciwko bankom o naruszenie dóbr osobistych.

Na mocy zawartej na rozprawie ugody, PKO BP zobowiązał się do przeprosin na piśmie, wypłacenia zadośćuczynienia oraz udostępnienia toalety klientom swojego oddziału. „Naszym zdaniem sprawa pana Głuchowskiego jest precedensowa w kontekście warunków jakie powinny spełniać budynki użyteczności publicznej” – mówi Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC, która obserwowała proces.

Wyrok odnośnie powództwa w pozostałej części sąd ogłosi na początku marca.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574