Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2013-04-22 , ebos
W dniach 12 - 14 kwietnia 2013 r. w Toruniu odbyło się XVIII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Jednym z głównych punktów Zebrania był wybór Prezesa oraz Zarządu Stowarzyszenia.

W zebraniu wzięło udział 159 spośród 167 wybranych delegatów. Zebranie udzieliło absolutorium wszystkim członkom dotychczasowego Zarządu oraz wybrało Prezesa Stowarzyszenia i Zarząd Stowarzyszenia na nową kadencję.Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Maciej Strączyński, dotychczasowy prezes SSP Iustitia (jednocześnie Prezes oddziału w Szczecinie), pokonując w wyborach Bartłomieja Przymusińskiego, dotychczasowego członka Zarządu kończącej się kadencji - rzecznika prasowego Stowarzyszenia i Prezesa Oddziału w Poznaniu) stosunkiem głosów 84:73.

Członkami Zarządu wybrani zostali:

- w pierwszym głosowaniu: Jolanta Korwin-Piotrowska (dotychczasowy Wiceprezes ds. finansowych Stowarzyszenia i Prezes Oddziału w Białymstoku) oraz Hanna Kaflak-Januszko (Wiceprezes Oddziału w Słupsku), Andrzej Skowron (Wiceprezes Oddziału w Tarnowie), Piotr Wangler (Wiceprezes Oddziału w Gdańsku) i Barbara Zawisza (Wiceprezes Oddziału w Warszawie);

- w drugim głosowaniu: Katarzyna Kijowska-Kukulska (Prezes Oddziału w Zielonej Górze) i Ryszard Rutkowski (Oddział w Szczecinie) oraz kandydujący ponownie Mariusz Królikowski (Prezes Oddziału w Płocku) i Dorota Marszałkowska (Oddział w Bydgoszczy).

Członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Jan Leszczewski (Prezes Oddziału w Łomży), Jacek Przygucki (dotychczasowy członek Zarządu i Prezes Oddziału w Suwałkach) i Lech Wiśniewski (dotychczasowy przewodniczący Komisji, Oddział w Radomiu).

Spośród dotychczasowych członków władz, ustępujący wiceprezes ds. organizacyjnych Rafał Puchalski oraz ustępujący członkowie Zarządu Wojciech Buchajczuk, Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński nie wyrazili zgody na kandydowanie do Zarządu, Łukasz Piebiak nie został wybrany do Zarządu, Jacek Przygucki kandydował do Komisji Rewizyjnej, kandydatura Tomasza Marczyńskiego nie była zgłaszana. Spośród dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej Bartłomiej Starosta nie został wybrany do Komisji, a kandydatura Konrada Wytrykowskiego nie była zgłaszana. Dziesiąty członek Zarządu, Anna Adamska-Gallant, złożyła rezygnację przed końcem kadencji i nie była delegatem ani obserwatorem.

Poza wyborami nowego zarządu, Zebranie Delegatów przyjęło kilka uchwał; w jednej z nich zobowiązano członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej do niezwłocznego złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w wypadku ich delegowania w trakcie kadencji do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Delegaci SSP "Iustitia" zaapelowali również do sędziów o składanie wniosków o zwołanie zebrań lub zgromadzeń sędziów, które odniosą się do planowanych zmian ustawy o ustroju sądów powszechnych dotyczącym objęcia sfery orzeczniczej nadzorem administracyjnym ('analiza i ocena orzeczeń sądowych'). Zobowiązano jednocześnie Zarząd o zwrócenie się do Krajowej Rady Sądownictwa o zwoływanie nadzwyczajnych zgromadzeń sędziów sądów okręgów i apelacji celem uzyskania ich stanowiska odnośnie planowanych zmian.

Delegaci uchwałą nr 3/2013 wyrazili swoją solidarność z pracownikami sądów i poparli ich postulaty odnośnie podwyższenia wynagrodzeń i przeciwdziałania zróżnicowaniu ich warunków płacy.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572