Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2013-07-01 , ebos
Mediacja (łac. mediare – być w środku) – metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. (źródło Wikipedia). Taka mediacja readaptacyjna w warunkach więziennych, została właśnie przeprowadzona w Areszcie Śledczym w Nisku. Mediacja, której przedmiotem było uzgodnienie warunków powrotu osadzonej do domu po zakończeniu odbywania kary.

W dniu 18.06.2013 w Areszcie Śledczym w Nisku małżonkowie J. w obecności mediatora Anny Mazur podpisali ugodę mediacyjną. Ugoda jest konsensusem wypracowanym w trakcie trzech spotkań mediacyjnych podczas których małżonkowie, w obecności mediatora mieli okazję przedstawić sobie wzajemne oczekiwania i nadzieje związane z opuszczeniem przez panią L.J. zakładu karnego.

Pomysł na wykorzystanie metody mediacji w pracy penitencjarnej pojawił się w Areszcie Śledczym w Nisku już w 2011 roku. Założenia projektu zostały zawarte w programie "Rodzina jest dobra na wszystko". Do wykorzystania mediacji jako jednego ze sposobów rozwiązywania sporów skłania doświadczenie w pracy z osadzonymi i ich rodzinami. Z obserwacji wynika, że członkowie rodzin mają różne nadzieje, oczekiwania - ale też lęki i obawy związane z powrotem osadzonego do domu, po odbyciu przez niego kary pozbawienia wolności. Nierzadko zawodzi komunikacja pomiędzy członkami rodziny – trudno jest im określić wzajemne oczekiwania i potrzeby. W tych przypadkach projekt zakłada pomoc mediatora, który jako osoba bezstronna pomoże w określeniu interesów, kwestii do dyskusji, pomoże również dojść do wspólnie wypracowanego porozumienia i ugody. Długo trwały przygotowania zanim założenia projektu wprowadzono w życie.

"Jedną z zasad mediacji jest zasada dobrowolności – chcieliśmy aby potrzebę udziału w projekcie widziały obydwie strony – zarówno osadzona jak i jej rodzina. Stąd też przeprowadzenie mediacji musiało być poprzedzone spotkaniami informacyjnymi" - mówi mjr Simona Wójtowicz, oficer prasowy AŚ Nisko.

Kiedy pani L.J. trafiła do Aresztu w Niskui w celu odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 207 KK (znęcanie nad rodziną) czuła się bardziej ofiarą niż sprawca przemocy domowej. W niżańskim areszcie przeszła 12 tygodniową terapię uzależnienia od alkoholu, uczestniczyła w zajęciach korekcyjno–edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Ważne było również to, że mąż osadzonej pomimo, że był ofiarą jej przestępstwa nie zrezygnował z utrzymywania kontaktów z nią. W tym, oraz w zauważalnych zmianach jakie zaszły w postrzeganiu siebie, przyczyny swoich problemów i postawach osadzonej, kadra penitencjarna zaczęła upatrywać szansy na poprawę funkcjonowania rodziny oraz przygotowanie jej członków do opuszczenia przez panią L.J. zakładu karnego drogą mediacji.

Postępowanie mediacyjne jest poufne. Nikt z kadry penitencjarnej nie zna szczegółów spotkań mediacyjnych. Wiadomo tylko, że spotkania trwały długo, niektóre z wyartykułowanych oczekiwań były zaskoczeniem dla partnerów. Administracja aresztu otrzymała tylko jeden egzemplarz zawartej ugody, który wraz z wnioskiem o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia osadzonej z odbywania pozostałej części kary ma być przesłany do Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Założenia projektu przewidują, że treść zawartej ugody zostanie uwzględniona przez sędziego penitencjarnego i zawarta w postanowieniu o udzielenie osadzonej warunkowego przedterminowego zwolnienia.

"Mamy nadzieje, że zawarte w ugodzie mediacyjnej postanowienia pomogą małżeństwu J. w poprawie ich wzajemnych relacji oraz w funkcjonowaniu ich rodziny" - dodaje mjr Simona Wójtowicz.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574