Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-11-12 , ebos/ms
Europejski Nakaz Ochrony, w ramach państw - członków Unii Europejskiej, zapewnić ma ofiarom przestępstw skuteczniejszą ochronę przed próbami ponownych ataków ze strony sprawców przestępstw.

9 listopada w trakcie polsko – hiszpańskich konsultacji międzyrządowych w Sopocie Ministrowie Sprawiedliwości RP – Krzysztof Kwiatkowski oraz Hiszpanii - Francisco Caamano Dominguez omówili planowane przedsięwzięcia które wspólnie przedstawiane będą na forum Rady Unii Europejskiej.W czasie spotkania ministerialnych delegacji, strona hiszpańska przedstawiła także projekt nowego instrumentu prawnego o roboczej nazwie - Europejski Nakaz Ochrony.

Delegacja polska nie tylko poparła założenia projektu, ale także zgodziła się zostać współinicjatorem tej inicjatywy na forum Rady Unii Europejskiej.

Dzięki Europejskiemu Nakazowi Ochrony organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości państw – członków Unii Europejskiej będą mogły wzajemnie się informować o zaistniałych ewentualnych zagrożeniach bezpieczeństwa pokrzywdzonych i np. możliwości zastosowania środków ochrony, takich jak zakaz zbliżania się sprawców do ofiar. Zapewni to ofiarom skuteczniejszą ochronę przed próbami ponownych ataków ze strony sprawców przestępstw.

- Można powiedzieć, że nasz wspólny hiszpańsko-polski projekt idealnie wpisuje się w wyznaczane przeze mnie priorytety Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli wszechstronną pomoc ofiarom przestępstw.
Dzięki Europejskiemu Nakazowi Ochrony wprowadzenie skutecznych rozwiązań prawnych, nakierowanych na pomoc ofiarom przestępstw, niezależnie od miejsca ich pobytu w krajach Unii Europejskiej, stanie się możliwe – powiedział w trakcie spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski.

W trakcie konsultacji Ministrowie Sprawiedliwości omówili również m.in.: propozycje możliwości przeprowadzenia zbiorczych konwojów osób wydawanych w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania z terytoriów Unii Europejskiej na pokładach samolotów wojskowych, przyszłość wymiaru sprawiedliwości w kontekście prac nad Programem Sztokholmskim oraz rozporządzenia w sprawie dziedziczenia i testamentów.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570