Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-11-23 , ebos/nauka w polsce
Pokazanie dzieciom, rodzicom i nauczycielom jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz włączenie szkół w systemowe działanie na rzecz e-bezpieczeństwa to cele projektu Szkoła Bezpiecznego Internetu, który zainaugurowano podczas konferencji prasowej w kancelarii premiera.

Głównym założeniem projektu jest zapobieganie cyberprzestępczości, takiej jako pedofilia w internecie oraz nękanie rówieśników krzywdzącymi wpisami w serwisach społecznościowych i forach dyskusyjnych. Cele te mają zostać osiągnięte poprzez pokazanie bezpiecznego sposobu korzystania z internetu, uwzględniającego przede wszystkim nieujawnianie w sieci danych osobowych przez dzieci oraz stały dozór korzystania przez nie z cyberprzastrzeni przez rodziców i nauczycieli. W przekazie tym ma zostać także uwzględnione poszanowanie zasad prawa i netykiety (dobrego zachowania w internecie - PAP) oraz potrzeb i praw innych osób.

"To program kompleksowy. Ważne, by młodzież była świadoma, że choć internet jest świetnym narzędziem do zdobywania wiedzy, niesie także wiele zagrożeń. Dzieci niestety samodzielnie mają problem z ocenianiem zagrożeń, dlatego tak istotna jest rola rodziców i nauczycieli. Ten projekt ma zadanie uzmysłowić wagę niebezpieczeństw czyhających w internecie związanych z pedofilią, promowaniem samobójstw czy anoreksji oraz z przemocą rówieśniczą. Dlatego mając tego świadomość rząd wspólnie z instytucjami samorządowymi postanowił wcielić w życie program zapobiegający tym zagrożeniom" - mówiła pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska.

Obecna na konferencji minister edukacji narodowej Katarzyna Hall przypomniała, że także w nowelizacji ustawy oświatowej znalazł się zapis nakładający na placówki oświatowe obowiązek zabezpieczenia uczniów korzystających w nich z internetu przed znajdującymi się tam szkodliwymi treściami. "Chodzi nie tylko o odpowiednie zabezpieczające oprogramowanie, ale przede wszystkim o działania wychowawcze, także rodziców, chroniące młodych ludzi i uzmysławiające im niebezpieczeństwo anonimowości kontaktów czy podawania w sieci danych osobowych" - podkreśliła Hall.

W ramach projektu szkołom będzie również na okres trzech lat przyznawany certyfikat "Szkoła Bezpiecznego Internetu" zaświadczający, że dana placówka używa programów zabezpieczających przed niebezpiecznymi treściami; przeprowadziła z nauczycielami i uczniami szkolenia profilaktyczne w tej dziedzinie; umieszcza informacje o zagrożeniach w sieci w miejscach, gdzie uczniowie korzystają z internetu oraz organizuje działania profilaktyczne z zakresie bezpieczeństwa w sieci, takie jak konkursy plastyczne, spektakle czy filmy.

Honorowym patronatem projekt objęli pełnomocnik ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska, minister edukacji narodowej Katarzyna Hall oraz rzecznik praw dziecka Marek Michalak.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572