Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-11-26 , ebos/ms
W Prokuraturze Krajowej zakończyło się badanie akt postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Bartoszycach, przeprowadzone na polecenie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego. Postępowanie to dotyczyło molestowania 8-letniej dziewczynki.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami Minister Sprawiedliwości podjął decyzje o:
1. odwołaniu z pełnionej funkcji Prokuratora Rejonowego w Bartoszycach;
2. poleceniu wdrożenia postępowań służbowych wobec prokuratora referenta tego postępowania, a także wobec kierownictwa Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach oraz wobec prokuratora sprawującego w prokuraturze Okręgowej w Olsztynie zwierzchni nadzór służbowy nad przedmiotowym śledztwem;
3. poleceniu przekazania niniejszego postępowania do dalszego jego prowadzenia do innej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny zobowiązał także Prokuratora Okręgowego w Olsztynie do objęcia osobistym nadzorem przedmiotowego śledztwa.

- Przestępstwa o charakterze seksualnym popełniane na szkodę dzieci, należą do kategorii przestępstw o najcięższym charakterze i wymagają szczególnej staranności w ich prowadzeniu – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski. - Prokuratorzy prowadzący takie postępowania powinni wykazywać się wyjątkową wrażliwością – dodał.

Ponadto, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny polecił wszystkim prokuratorom okręgowym przedstawienie informacji w zakresie liczby prowadzonych, przez podległe im jednostki organizacyjne prokuratury, postępowań dotyczących pedofilii oraz pornografii dziecięcej w latach 2008 – 2009 oraz oceny sprawności ich prowadzenia.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574