Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-11-26 , ebos/ms
W Prokuraturze Krajowej zakończyło się badanie akt postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Bartoszycach, przeprowadzone na polecenie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego. Postępowanie to dotyczyło molestowania 8-letniej dziewczynki.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami Minister Sprawiedliwości podjął decyzje o:
1. odwołaniu z pełnionej funkcji Prokuratora Rejonowego w Bartoszycach;
2. poleceniu wdrożenia postępowań służbowych wobec prokuratora referenta tego postępowania, a także wobec kierownictwa Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach oraz wobec prokuratora sprawującego w prokuraturze Okręgowej w Olsztynie zwierzchni nadzór służbowy nad przedmiotowym śledztwem;
3. poleceniu przekazania niniejszego postępowania do dalszego jego prowadzenia do innej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny zobowiązał także Prokuratora Okręgowego w Olsztynie do objęcia osobistym nadzorem przedmiotowego śledztwa.

- Przestępstwa o charakterze seksualnym popełniane na szkodę dzieci, należą do kategorii przestępstw o najcięższym charakterze i wymagają szczególnej staranności w ich prowadzeniu – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski. - Prokuratorzy prowadzący takie postępowania powinni wykazywać się wyjątkową wrażliwością – dodał.

Ponadto, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny polecił wszystkim prokuratorom okręgowym przedstawienie informacji w zakresie liczby prowadzonych, przez podległe im jednostki organizacyjne prokuratury, postępowań dotyczących pedofilii oraz pornografii dziecięcej w latach 2008 – 2009 oraz oceny sprawności ich prowadzenia.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?
Czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w (...)
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
1/571