Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-12-02 , ebos/ms
27 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem, któremu przewodniczył Minister Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski. Na posiedzeniu Minister Sprawiedliwości wręczył akt wyznaczenia na Wiceprzewodniczącego Rady - Stanisławowi Chmielewskiemu, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Głównym tematem spotkania było omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem przemocy w wyniku używania alkoholu. Informację na ten temat przedstawił Krzysztof Brzózka – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz ze współpracownikami. Przedstawione zostały dane odnośnie spożywania napojów alkoholowych przez Polaków na tle innych narodów, a także wpływ alkoholu na zachowanie człowieka.

Szczególną uwagę zwrócono na badania, które dowodzą, że większość sprawców przestępstw popełnionych przy użyciu przemocy jest pod wypływem środków odurzających (alkoholu i narkotyków).

Wprawdzie nie stwierdzono, aby pomiędzy stosowaniem przemocy a nadużywaniem alkoholu istniała zależność przyczynowo-skutkowa, ale z pewnością zwiększa ono prawdopodobieństwo współwystępowania tych zjawisk.
W dalszej części posiedzenia członkowie Rady dyskutowali o tym, jakie są najskuteczniejsze działania, które mogłyby być podejmowane przez wymiar sprawiedliwości tak, aby zmniejszyć zjawisko przemocy.
Na spotkaniu przedstawiono także informację na temat konferencji „Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego”, która ma się odbyć w dniach 7-8 grudnia br. Konferencja ta jest organizowana w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” przez Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Centrum Mediacji.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574