Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-12-02 , ebos/ms
27 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem, któremu przewodniczył Minister Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski. Na posiedzeniu Minister Sprawiedliwości wręczył akt wyznaczenia na Wiceprzewodniczącego Rady - Stanisławowi Chmielewskiemu, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Głównym tematem spotkania było omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem przemocy w wyniku używania alkoholu. Informację na ten temat przedstawił Krzysztof Brzózka – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz ze współpracownikami. Przedstawione zostały dane odnośnie spożywania napojów alkoholowych przez Polaków na tle innych narodów, a także wpływ alkoholu na zachowanie człowieka.

Szczególną uwagę zwrócono na badania, które dowodzą, że większość sprawców przestępstw popełnionych przy użyciu przemocy jest pod wypływem środków odurzających (alkoholu i narkotyków).

Wprawdzie nie stwierdzono, aby pomiędzy stosowaniem przemocy a nadużywaniem alkoholu istniała zależność przyczynowo-skutkowa, ale z pewnością zwiększa ono prawdopodobieństwo współwystępowania tych zjawisk.
W dalszej części posiedzenia członkowie Rady dyskutowali o tym, jakie są najskuteczniejsze działania, które mogłyby być podejmowane przez wymiar sprawiedliwości tak, aby zmniejszyć zjawisko przemocy.
Na spotkaniu przedstawiono także informację na temat konferencji „Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego”, która ma się odbyć w dniach 7-8 grudnia br. Konferencja ta jest organizowana w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” przez Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Centrum Mediacji.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572