Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-12-07 , ebos/ms
Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt pt. „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”. Zasadniczym celem tego projektu jest intensyfikacja działań o charakterze informacyjno – edukacyjnym, które mają służyć poprawie sytuacji prawnej i społecznej osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Jedną z instytucji przynoszącą korzyść dla pokrzywdzonego jest mediacja. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Dziś, 7 grudnia w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pt. „Mediacja w sprawach karnych jako instytucja korzystna dla pokrzywdzonego”.

Celem konferencji jest upowszechnienie informacji na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, przede wszystkim mediacji w sprawach karnych, wymiana międzynarodowych doświadczeń, a także uwrażliwienie grup zawodowych, w tym m. in.: sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, przedstawicieli organizacji pozarządowych na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Biorą w niej udział m.in.: Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, eksperci zagraniczni w dziedzinie mediacji (Nils Christie, Martin Wright, Christa Pelikan, Pavel Stern i inni), przedstawiciele świata nauki, sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze policji oraz mediatorzy. Współorganizatorami konferencji jest Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Centrum Mediacji.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572