Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-12-07 , ebos/ms
Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt pt. „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”. Zasadniczym celem tego projektu jest intensyfikacja działań o charakterze informacyjno – edukacyjnym, które mają służyć poprawie sytuacji prawnej i społecznej osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Jedną z instytucji przynoszącą korzyść dla pokrzywdzonego jest mediacja. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Dziś, 7 grudnia w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pt. „Mediacja w sprawach karnych jako instytucja korzystna dla pokrzywdzonego”.

Celem konferencji jest upowszechnienie informacji na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, przede wszystkim mediacji w sprawach karnych, wymiana międzynarodowych doświadczeń, a także uwrażliwienie grup zawodowych, w tym m. in.: sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, przedstawicieli organizacji pozarządowych na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Biorą w niej udział m.in.: Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, eksperci zagraniczni w dziedzinie mediacji (Nils Christie, Martin Wright, Christa Pelikan, Pavel Stern i inni), przedstawiciele świata nauki, sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze policji oraz mediatorzy. Współorganizatorami konferencji jest Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Centrum Mediacji.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
Wysłanie apelacji przez InPost
Stare i dobre pytanie: czy wysłanie apelacji via InPost jest skuteczne — czyli czy sąd musi (...)
1/573