Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-12-08 , ebos/ms
Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat dotyczący sytuacji w polskim więziennictwie, w związku z obowiązującą od niedzieli 6 grudnia ustawą zmieniającą kodeks karny wykonawczy.

"6 grudnia 2009 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy, czyli tzw. ustawa „przeludnieniowa”. W związku z tym informujemy, że na dzień 6 grudnia 2009 r. w aresztach śledczych i zakładach karnych przebywało ogółem 85 096 osadzonych.

Łączna liczba miejsc zakwaterowania w aresztach śledczych i zakładach karnych wyniosła 87 396 (łącznie z miejscami dodatkowymi).
Wskaźnik zaludnienia jednostek penitencjarnych (wyrażony w procentach jako stosunek liczby osadzonych do liczby miejsc) wyniósł: 97,4%.

Średnie zaludnienie w 13 okręgowych inspektoratach Służby Więziennej kształtuje się na poziomie poniżej 100%, a jedynie w dwóch inspektoratach przekracza 100% (Białystok i Katowice). Najniższe zaludnienie występuje w okręgowym inspektoracie w Łodzi – 93,5%.

Dzięki podjętym w ostatnich tygodniach działaniom, łączna liczba osadzonych, którym w dniu 6 grudnia 2009 r. nie zagwarantowano kodeksowej normy powierzchniowej (3 m kwadratowe) wyniosła 3 124 osoby, co stanowi 3,6% ogólnej liczby osadzonych."

Wydział Informacji
Ministerstwo Sprawiedliwości
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574