Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-12-08 , ebos/ms
Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat dotyczący sytuacji w polskim więziennictwie, w związku z obowiązującą od niedzieli 6 grudnia ustawą zmieniającą kodeks karny wykonawczy.

"6 grudnia 2009 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy, czyli tzw. ustawa „przeludnieniowa”. W związku z tym informujemy, że na dzień 6 grudnia 2009 r. w aresztach śledczych i zakładach karnych przebywało ogółem 85 096 osadzonych.

Łączna liczba miejsc zakwaterowania w aresztach śledczych i zakładach karnych wyniosła 87 396 (łącznie z miejscami dodatkowymi).
Wskaźnik zaludnienia jednostek penitencjarnych (wyrażony w procentach jako stosunek liczby osadzonych do liczby miejsc) wyniósł: 97,4%.

Średnie zaludnienie w 13 okręgowych inspektoratach Służby Więziennej kształtuje się na poziomie poniżej 100%, a jedynie w dwóch inspektoratach przekracza 100% (Białystok i Katowice). Najniższe zaludnienie występuje w okręgowym inspektoracie w Łodzi – 93,5%.

Dzięki podjętym w ostatnich tygodniach działaniom, łączna liczba osadzonych, którym w dniu 6 grudnia 2009 r. nie zagwarantowano kodeksowej normy powierzchniowej (3 m kwadratowe) wyniosła 3 124 osoby, co stanowi 3,6% ogólnej liczby osadzonych."

Wydział Informacji
Ministerstwo Sprawiedliwości
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572