Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-12-10 , ebos/nauka w polsce
Siedem województw uruchomi w 2010r. projekty systemowe finansujące dodatkowe zajęcia sportowo-edukacyjne przeciwdziałające agresji wśród młodych ludzi w ramach programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród młodzieży".

"Sport i nawyki aktywnej rekreacji mają duże znaczenie w przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym. Warto współdziałać, by tak przygotować ofertę sportową i edukacyjną, żeby młodzież miała możliwość korzystania z atrakcyjnych dla niej zajęć" - powiedziała minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podczas konferencji dotyczącej uruchomienia inicjatywy, która odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Hall przypomniała też, że weszły w życie zmiany legislacyjne umożliwiające prowadzenie do dwóch godzin zajęć sportowych do wyboru.

Założenia programu zawarte zostały w porozumieniu o współpracy podpisanym w listopadzie 2008 roku przez Ministerstwa Sportu i Turystyki, Edukacji Narodowej, Zdrowia oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. W sierpniu do grona tego dołączyło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Główne cele programu to ograniczenie poziomu przestępczości wśród nieletnich oraz poprawa poczucia społecznego bezpieczeństwa poprzez umożliwienie młodym ludziom udziału w różnych formach aktywności fizycznej. Pilotaż programu powstał w województwie warmińsko-mazurskim, później dołączały do niego kolejne regiony. Obecnie uczestniczy w nim 15 województw.

Program ma być realizowany poprzez działania profilaktyczne, przeciwdziałające agresji i patologii wśród młodych ludzi, takie jak np. zajęcia pozalekcyjne czy obozy sportowe. Ma również promować zdrowy styl życia i odżywiania, wpłynąć na zahamowanie negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym młodych oraz propagować profilaktykę w obszarze badań lekarskich w sporcie.

"W ramach programu udało nam się dotąd zorganizować obozy sportowe dla ponad tysiąca młodzieży oraz kupić ponad 250 kompletów sprzętu sportowego dla uczniowskich klubów sportowych. W przyszłym roku planujemy m.in. realizację 10-odcinkowego filmu z udziałem naszych olimpijczyków promującego cele programu. Umieścimy również na naszej stronie poradnik dla dzieci, rodziców i wychowawców na temat przeciwdziałania patologiom i problemom wychowawczym" - poinformował prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży dr Jarosław Klimczak.

Działalność programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród młodzieży" będzie także propagowana poprzez plakaty, których 35 tys. ma być rozesłane do szkół w całym kraju.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na również na stronie www.zesportembezpiecznie.pl.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572