Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-12-18 , ebos
Prezydent RP podjął decyzję skorzystaniu z prawa łaski wobec braci: Tomasza, Krzysztofa i Mirosława Winków skazanych na 4 lata pozbawienia wolności za tzw. lincz we Włodowie.

Jednocześnie prezydent zdecydował o ustanowieniu wobec ułaskawionych 10-letniego okresu próby. Akt łaski w formie warunkowego zwolnienia z odbycia kar pozbawienia wolności oznacza, że w przypadku niewłaściwego postępowania ułaskawionego w ustalonym okresie próby, której warunki określa sąd, a zwłaszcza w przypadku popełnienia nowego przestępstwa nastąpi zniesienie skutków aktu łaski, a objęta nim kara podlegać będzie wykonaniu.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570