Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-01-11 , ebos/kgp
Podczas osiemnastego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy doszło do 58 incydentów. Biorąc pod uwagę, że w kwestach uczestniczyło ponad 120 ty. wolontariuszy, jest to niewielka liczba. Miała na to wpływ przede wszystkim praca policjantów, szkolenia wolontariuszy, ale i magia WOŚP.
Nad kwestującymi podczas tegorocznej WOŚP czuwało prawie 13 tys. policjantów, zarówno umundurowanych, jak i nieumundurowanych. Policjanci zwracali uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione oraz na pozostające bez opieki kwestujące dzieci. Jak co roku, pilnowali też porządku na imprezach oraz asystowali podczas konwojów zebranych pieniędzy.

WOŚP jest imprezą bezpieczną: w 2008 r. odnotowaliśmy 72 negatywne zdarzenia z udziałem kwestujących, w zeszłym 62, w tym roku – tylko 58. Zatrzymano 42 osoby, w tym 15 nieletnich. Incydenty polegały głownie na próbach kradzieży lub kradzieżach, rozbojach i oszustwach. Odnotowaliśmy też 2 pobicia.

Na bezpieczeństwo podczas finałów wpływa praca policjantów, szkolenia osób zbierających datki, ale i wyjątkowy charakter imprezy, która jednoczy ludzi.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570