Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-01-26 , ebos/ms
Najlepsze wyniki z egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną, które odbyły się 19 września 2009 r. uzyskali absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu w Białymstoku. Analiza wykazała również, że istnieje ścisła zależność pomiędzy oceną na dyplomie a pozytywnym wynikiem egzaminu.


W dniach 18 - 20 stycznia 2010 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie odbyła się Konferencja Ministra Sprawiedliwości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego z Dziekanami i Prodziekanami do spraw dydaktycznych wydziałów prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych.

W Konferencji wzięli udział dziekani 14 uniwersytetów oraz 10 uczelni niepublicznych kształcących na kierunku prawo. W naradzie uczestniczyła również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Barbara Kudrycka oraz Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pan Jacek Czaja i Pan Piotr Kluz.

Podczas spotkania zaprezentowana została analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, które odbyły się w dniu 19 września 2009 r. oraz nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym, przyjęty przez Radę Ministrów w Założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.
Prowadzenie naboru na aplikacje korporacyjne w formie egzaminu państwowego jest wielkim osiągnięciem. Egzaminy państwowe są w pełni obiektywne, a jedynym kryterium, które obecnie decyduje o wyniku egzaminu na aplikacje jest wiedza kandydata – podkreślał Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz profilu osób zdających została przeprowadzona przez Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie analizy niemal 14 000 kwestionariuszy osobowych oraz kart odpowiedzi osób zdających egzaminy wstępne.

Najlepsze wyniki z egzaminów, które odbyły się 19 września 2009 r. uzyskali absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu w Białymstoku.

Analiza wykazała również, że istnieje ścisła zależność pomiędzy oceną na dyplomie a pozytywnym wynikiem egzaminu.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574