Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-02-09 , ebos/ms
- Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem to jeden z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości. Podejmujemy szereg działań, aby wzmocnić sytuację poszkodowanych – powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie spotkania, podczas którego podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, Krajową Radą Radców Prawnych oraz koordynatorów Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Na mocy podpisanego porozumienia, radcowie prawni będą m.in. udzielali bezpłatnej informacji prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych będzie zapraszany na posiedzenia Rady ds. Pokrzywdzonych działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Okręgowe Izby Radców Prawnych oddelegują swoich przedstawicieli do współpracy z ośrodkami oraz wyznaczą stałych koordynatorów odpowiedzialnych za współpracę z tymi jednostkami.

Jest to trzecie porozumienie zawarte przez Ministra Sprawiedliwości i Ośrodki dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Pierwsze zostało podpisane z Naczelną Radą Adwokacką. Drugie – z Federacją Organizacji Pozarządowych pomagających poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Celem zawieranych porozumień jest wzmacnianie sieci pomocy ofiarom przestępstw i budowanie rozwiązań o charakterze systemowym.

- Podpisane porozumienie jest wydarzeniem niezwykłej wagi. Udało się nam zapoczątkować niezwykle ważne działania, które będą dobrze służyły wielu potrzebujący. Naszym wspólnym zamiarem jest bowiem ulżenie ciężkiemu losowi osób pokrzywdzonych przestępstwem – powiedział w trakcie spotkania Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. - Jest to tym bardziej ważne gdyż szczególna ochrona ofiar przestępstw jest jednym z filarów demokratycznego państwa prawa. Samorząd Radców Prawnych będzie zawsze zaangażowany w te działania. Będziemy propagowali oraz wspierali tę szczytną ideę, która doskonale wpisuje się w charakter działalności pro-bono z powodzeniem realizowany od lat przez radcowskie środowisko - dodał.

Minister Krzysztof Kwiatkowski podkreślił ogromne znaczenie deklaracji złożonej przez środowisko radcowskie wyrażającej gotowość włączenia się w sieć pomocy ofiarom przestępstw.

- Ponad roczne funkcjonowanie ośrodków wskazuje, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na bezpłatne poradnictwo prawne, co świadczy m.in. o niskiej świadomości prawnej wielu pokrzywdzonych – powiedział Minister. - Wielu zgłaszających się do ośrodków osób nie umie sobie poradzić z dotyczącym ich problemem. Chcemy im pomóc, aby świadomie korzystali z gwarantowanych przepisami praw – dodał.

Minister Krzysztof Kwiatkowski zwrócił także uwagę jak duże znaczenie ma wiedza i doświadczenie środowiska radcowskiego w niesieniu pomocy osobom pokrzywdzonym. Jako przykład podał trudną sytuację poszkodowanych wypadkami komunikacyjnymi i trudności w uzyskiwaniu przez nich odszkodowań.

Jan Ciborski, koordynator Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Łodzi pozytywnie ocenił dotychczasową działalność ośrodków i współpracę z instytucjami państwowymi. W imieniu koordynatorów wszystkich ośrodków wyraził także nadzieję na dobrą współpracę ze środowiskiem radców prawnych.

W spotkaniu – poza Ministrem Sprawiedliwości - udział wzięli: mecenas Maciej Bobrowicz - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jan Ciborski – koordynator Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Łodzi, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości: Piotr Kluz oraz Igor Dzialuk, a także dr Marzena Kruk – Zastępca Dyrektora Departamentu Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574