Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-02-18 , ebos
Od 22 lutego rozpoczyna się w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Do 28 lutego we wszystkich sądach i prokuraturach udzielane będą bezpłatne porady prawne osobom pokrzywdzonym i ofiarom przestępstw.
W dniach 22-28 lutego 2010 roku już po raz kolejny obchodzony będzie w Polsce Tydzień Ofiar Przestępstw. Obchody te mają być okazją do monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju, wyznaczaniu kierunków niezbędnych dla poprawy ich położenia oraz ciągłego przypominania decydentom oraz osobom stykającym się bezpośrednio w działalności zawodowej z ofiarami przestępstw o tym, że są one dotkliwie pokrzywdzone i wymagają pomocy.

W związku z obchodami we wszystkich rozpoczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który trwać będzie w dniach 22-28 lutego 2010 roku.
W tym czasie udzielane będą informacje i porady prawne osobom pokrzywdzonym i ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach, przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, asystentów sędziów, kuratorów, prokuratorów).

Przez ten tydzień osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się po takie informacje w każdym sądzie i prokuraturach, w czasie wyznaczonych specjalnych dyżurów.

Na tablicach ogłoszeń w siedzibach poszczególnych sądów i prokuratur oraz na stronach internetowych tych instytucji, jak też w innych publicznie dostępnych miejscach, zamieszczone zostały, informacje o pełnionych w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw dyżurach.

Wszystkie porady udzielane będą bezpłatnie!

Uwaga!!! - w ramach akcji nie będą udzielane porady prawne dotyczące spraw toczących się w sądzie, ani też z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego czy prawa pracy.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?
Czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w (...)
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
1/571