Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-02-22 , ebos/ms
- Bardzo mi zależy na tym, aby przed przejściem do kolejnego etapu prac legislacyjnych nad naszymi propozycjami nowelizacji Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wysłuchać zdania najbardziej zainteresowanych, czyli środowisk sędziowskich. Liczę na konstruktywną i merytoryczną debatę – powiedział w trakcie piątkowego spotkania Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Dyskusja, jaka się w piątek odbyła, była pierwszym spotkaniem, w którym udział jednocześnie wzięli przedstawicieli władz Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz resortu sprawiedliwości.

Debata skupiała się na omówieniu kilku bloków tematycznych, m.in. funkcjonowaniu organów samorządu sędziowskiego oraz nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad administracyjną działalnością sądów. Uczestnicy spotkania dyskutowali ponadto o wprowadzeniu systemu oceny pracy sędziów oraz o podziale kompetencji pomiędzy organami sędziowskiego samorządu. Dużo uwagi poświęcono także m.in. statusowi sędziego i szkoleniom, jak również dyskusji na temat oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska sędziowskie.

W spotkaniu, poza Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowski, udział wzięli także m.in.: Zbigniew Wrona - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Piotr Kluz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Stanisław Dąbrowski – przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa oraz pozostali członkowie jej prezydium, a także sędzia Maciej Strączyński – nowopowołany Prezes Zarządu Stowarzyszenia Iustitia wraz z pozostałymi członkami zarządu.

Kolejne spotkanie przedstawicieli resortu z reprezentantami Krajowej Rady Sądownictwa oraz Stowarzyszenia Iustitia zaplanowano na pierwszą połowę marca.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574