Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-03-16 ,
Studenci prawa z "Kliniki Praw Dziecka" Uniwersytetu Łódzkiego będą reprezentować przed sądem Rzecznika Praw Dziecka w sprawach dotyczących dzieci. Łódzka uczelnia podpisała nowe porozumienie o współpracy z RPD.Działający na Wydziale Prawa i Administracji UŁ Studencki Punkt Informacji Prawnej "Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka" prowadzi bezpłatną pomoc prawną dla niezamożnych łodzian. Od kilku lat współpracuje także z RPD w zakresie działania na rzecz ochrony praw dziecka. Nowe porozumienie rozszerza tę współpracę.

RPD Marek Michalak przypomniał, że od ub. roku zyskał nowe uprawnienia i może występować przed sądami i monitorować sprawy w terenie.

"Chciałbym, żeby najlepsi studenci "Klinki Prawa" mogli, jako obserwatorzy, reprezentować Rzecznika Prawa Dziecka na sali rozpraw w momencie, kiedy sprawa dotyczy dzieci. Dzięki temu możemy prowadzić obserwacje w większej liczbie spraw. Studenci z jednej strony uczą się, a raportując do biura rzecznika przebieg postępowania i swoje obserwacje, wskazują w jakim kierunku powinny pójść ewentualne dalsze działania" - powiedział Michalak dziennikarzom w Łodzi.

RPD przyznał, że jednym z najpoważniejszych problemów, z którymi się styka, jest przemoc. Zarówno przemoc domowa, ale także przemoc między rówieśnikami, sąsiedzka czy też instytucjonalna np. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zdaniem Michalaka, ważne jest to, że młodzi ludzie chcą specjalizować się w tak wąskiej działce jak prawa dziecka i bezpośrednio rozpoznawać "dobro dziecka". "To rokuje na przyszłość. (...) W przyszłości będą oni sędziami, prokuratorami, adwokatami i dobrze by było, by wykonując swój zawód, dobrze rozpoznawali dobro dziecka" - dodał rzecznik.

Studenci z "Kliniki Prawa" UŁ udzielają bezpłatnych porad prawnych w sprawach karnych, cywilnych jak i gospodarczych osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600-700 zł. Co najmniej kilkanaście spraw w ciągu roku dotyczy ochrony praw dzieci; są to np. sprawy o przyznanie alimentów dla dziecka.

"Studenci udzielają porad prawnych w formie pisemnej. Przygotowują taką opinię pod opieką nauczycieli akademickich. Ich obecność na sprawach sądowych jako obserwatorów ze strony RPD, pomaga im w zrozumieniu prawa i nabyciu umiejętności działania prawnego" - powiedział PAP dr Tomasz Kłos z WPiA UŁ.

Współpraca RPD z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ zakłada także m.in. organizowanie spotkań studentów z przedstawicielami biura rzecznika oraz wspólne szkolenia i konferencje w zakresie ochrony praw dziecka.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574