Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-03-20 , ebos/kgp
Na konferencji Stron CITES Polska została nagrodzona za zasługi na polu międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania przestępstw przeciwko środowisku i przyrodzie.


Polska i Botswana otrzymały nagrodę ustanowioną przez Interpol i IFAW za szczególne osiągnięcia w ramach programu Ecomessage, którego głównym założeniem jest międzynarodowa współpraca na rzecz zwalczania przestępczości przeciwko środowisku i przyrodzie. Program Ecomessage umożliwia wymianę informacji pomiędzy organami ścigania na szczeblu międzynarodowym. Informacje takie przesyłane są za pomocą specjalnych formularzy do Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyon, gdzie następnie są one wprowadzane do specjalnej bazy danych i udostępniane do analizy wszystkim krajom członkowskim Interpolu.

„Instytucje z Botswany i Polski, odpowiedzialne za różne dziedziny egzekucji prawa, wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem w przekazywaniu informacji w ramach Programu Ecomessage. Dane te udostępniane są 188 krajom członkowskim Interpolu i spełniają istotną rolę w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości przeciwko przyrodzie”, powiedział dziś kierownik Programu Przestępczości Środowiskowej Interpolu, David Higgins, wręczając nagrody. „Botswana i Polska dają pozytywny przykład dla innych, że wymiana danych wywiadowczych na temat międzynarodowej przestępczości ma istotne znaczenie, a także że tylko działając wspólnie i dzieląc się wiedzą i środkami możemy skutecznie zwalczać przestępczość przeciwko środowisku”.


„Nagroda ta będzie z pewnością stanowiła dalszą zachętę i moralne zobowiązanie dla polskich organów ścigania, by dokładać starań w zwalczaniu przestępstw, które przyczyniają się do degradacji środowiska i wymierania gatunków”, powiedział dr Andrzej Kepel, który odebrał nagrodę w imieniu Polski podczas 15. Konferencji Stron Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Aktywność Polski na polu zwalczania przestępczości przeciwko przyrodzie jest niewątpliwie w dużej mierze wynikiem wyznaczenia w naszym kraju w Policji regionalnych koordynatorów CITES, odpowiedzialnych za zwalczanie przestępstw związanych z nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami.

Nagroda Ecomessage jest wręczana od roku 2005, a jej pierwszym laureatem była afrykańska instytucja zajmująca się ochroną przyrody - Kenyan Wildlife Service. Fundatorem nagrody jest IFAW, jej wartość w tym roku wynosi 10 000 euro.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572