Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-03-20 , ebos/kgp
Na konferencji Stron CITES Polska została nagrodzona za zasługi na polu międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania przestępstw przeciwko środowisku i przyrodzie.


Polska i Botswana otrzymały nagrodę ustanowioną przez Interpol i IFAW za szczególne osiągnięcia w ramach programu Ecomessage, którego głównym założeniem jest międzynarodowa współpraca na rzecz zwalczania przestępczości przeciwko środowisku i przyrodzie. Program Ecomessage umożliwia wymianę informacji pomiędzy organami ścigania na szczeblu międzynarodowym. Informacje takie przesyłane są za pomocą specjalnych formularzy do Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyon, gdzie następnie są one wprowadzane do specjalnej bazy danych i udostępniane do analizy wszystkim krajom członkowskim Interpolu.

„Instytucje z Botswany i Polski, odpowiedzialne za różne dziedziny egzekucji prawa, wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem w przekazywaniu informacji w ramach Programu Ecomessage. Dane te udostępniane są 188 krajom członkowskim Interpolu i spełniają istotną rolę w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości przeciwko przyrodzie”, powiedział dziś kierownik Programu Przestępczości Środowiskowej Interpolu, David Higgins, wręczając nagrody. „Botswana i Polska dają pozytywny przykład dla innych, że wymiana danych wywiadowczych na temat międzynarodowej przestępczości ma istotne znaczenie, a także że tylko działając wspólnie i dzieląc się wiedzą i środkami możemy skutecznie zwalczać przestępczość przeciwko środowisku”.


„Nagroda ta będzie z pewnością stanowiła dalszą zachętę i moralne zobowiązanie dla polskich organów ścigania, by dokładać starań w zwalczaniu przestępstw, które przyczyniają się do degradacji środowiska i wymierania gatunków”, powiedział dr Andrzej Kepel, który odebrał nagrodę w imieniu Polski podczas 15. Konferencji Stron Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Aktywność Polski na polu zwalczania przestępczości przeciwko przyrodzie jest niewątpliwie w dużej mierze wynikiem wyznaczenia w naszym kraju w Policji regionalnych koordynatorów CITES, odpowiedzialnych za zwalczanie przestępstw związanych z nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami.

Nagroda Ecomessage jest wręczana od roku 2005, a jej pierwszym laureatem była afrykańska instytucja zajmująca się ochroną przyrody - Kenyan Wildlife Service. Fundatorem nagrody jest IFAW, jej wartość w tym roku wynosi 10 000 euro.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
Wysłanie apelacji przez InPost
Stare i dobre pytanie: czy wysłanie apelacji via InPost jest skuteczne — czyli czy sąd musi (...)
1/573