Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-04-17 , ebos/kgp
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2010 r. obowiązywać będzie zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni: w dniu 17 kwietnia 2010 r. na obszarze m. st. Warszawy i w dniu 18 kwietnia 2010 r. na obszarze miasta Krakowa.


Zakaz dotyczy osób posiadających pozwolenia na broń, wydane w oparciu o ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.).

Zgodnie z zapisem art. 33 ust 2 ustawy z zakazu tego wyłączone są osoby posiadające broń na podstawie świadectwa broni wydanego nw. podmiotom:

- przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,
- przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji, urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom  których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu,
a także:
- członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych,
- cudzoziemcy posiadający broń i amunicję, w celu wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także w innych celach wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.

Zakaz noszenia broni nie dotyczy służb państwowych (m.in. Policji).
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574