Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-04-17 , ebos/kgp
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2010 r. obowiązywać będzie zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni: w dniu 17 kwietnia 2010 r. na obszarze m. st. Warszawy i w dniu 18 kwietnia 2010 r. na obszarze miasta Krakowa.


Zakaz dotyczy osób posiadających pozwolenia na broń, wydane w oparciu o ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.).

Zgodnie z zapisem art. 33 ust 2 ustawy z zakazu tego wyłączone są osoby posiadające broń na podstawie świadectwa broni wydanego nw. podmiotom:

- przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,
- przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji, urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom  których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu,
a także:
- członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych,
- cudzoziemcy posiadający broń i amunicję, w celu wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także w innych celach wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.

Zakaz noszenia broni nie dotyczy służb państwowych (m.in. Policji).
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572