Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-04-22 , ebos/ms
W związku z informacją o niestawieniu się w Zakładzie Karnym we Włocławku Pawła S., Łukasza M. oraz Radosława M., skazanych za kradzież napisu „Arbeit Macht Frei” z muzeum obozu Auschwitz, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski polecił Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej natychmiastowe zawiadomienie właściwego sądu o niestawiennictwie skazanych w Zakładzie Karnym.
Przekazanie tej informacji umożliwi sądowi wykonawczemu – w trybie przepisów Kodeksu karnego wykonawczego – niezwłoczne zainicjowanie działań zmierzających do doprowadzenia skazanych do Zakładu Karnego, a w wypadku ich ukrywania się - poszukiwanie ich listem gończym.

- Równocześnie - z uwagi na wyjątkowy charakter sprawy - poleciłem Dyrektorowi Służby Więziennej niezwłoczne informowanie mnie o przebiegu działań mających na celu jak najszybsze osadzenie skazanych w Zakładzie Karnym – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?
Czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w (...)
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
1/571