Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-04-26 , ebos/kgp
Dzisiaj, 26 kwietnia 2010 roku zostaną przeprowadzone ogólnopolskie działania policyjne pod nazwą "Prędkość", w czasie których dokonywane będą częste kontrole prędkości przy wykorzystaniu zarówno urządzeń stacjonarnych (fotoradar) jak i mobilnych (ręczne mierniki prędkości, wideorejestratory).


Statystyki policyjne wskazują, że prędkość to wciąż dominująca przyczyna tragedii rozgrywających się na naszych drogach. W 2009 roku z tego powodu doszło do 10.934 wypadków, w których śmierć poniosło 1.438 osób (tj. 45,8% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków spowodowanych przez kierujących), a 15.907 zostało rannych (34,1 % ogółu rannych w wypadkach spowodowanych przez kierujących).

Pamiętajmy: Prędkość zabija !!!

Na przestrzeni ostatnich 10 lat z powodu prędkości straciło życie w wypadkach 16.741 osób. Wyjeżdżając w drogę musimy być też świadomi, że jazda z prędkością dopuszczalną nie gwarantuje, że jest to prędkość bezpieczna. Na bezpieczeństwo oprócz zachowania kierowcy, stanu technicznego pojazdu, wpływ mają także warunki pogodowe, stan nawierzchni drogi, czy natężenie ruchu i in.


Mimo iż w ostatnich latach odnotowuje się spadek liczby wypadków, których przyczyną była prędkość, jak też liczby osób poszkodowanych, to udział tych zdarzeń w stosunku do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami wykazuje tendencję wzrostową. Podobnie rzecz się ma z liczbą zabitych i rannych.

Przekraczanie dozwolonych prędkości może być dla kierującego bardzo kosztowne, także z punktu widzenia kar finansowych.

Przypomnijmy grzywny, które grożą za to wykroczenie oraz liczbę punktów karnych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości :
- do 10 km/h - do 50 zł, (1 punkt karny)
- o 11-20 kim/h – od 50 do 100 zł, (2 punkty)
- o 21 – 30 km/h – od 100 do 200 zł, (4 punkty)
- o 31 – 40 km/h – od 200 do 300 zł, (6 punktów)
- o 41 – 50 km/h – od 300 do 400 zł, (8 punktów)
- o 51 km/h i więcej – od 400 do 500 zł. (10 punktów).
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572