Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-04-26 , ebos/nra
Samorząd adwokacki zgłosił gotowość świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej rodzinom ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu. Adwokaci będą udzielali porad m.in. w postępowaniach spadkowych oraz wynikających z nich postępowaniach cywilnych, w tym o wpisy do ksiąg wieczystych, oraz administracyjnych i podatkowych, w tym związanych z ujawnianiem praw do spadku.

Dziekani każdej izby adwokackiej wyznaczą adwokatów, którzy będą świadczyli pomoc prawną bliskim ofiar katastrofy. Adwokaci udzielili już pomocy w przygotowaniu wniosków o wypłatę zapomóg, świadczeń wypadkowych i socjalnych dla bliskich ofiar.

Podpisanie porozumienia w tej sprawie między Ministrem Sprawiedliwości a przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Rady Notarialnej nastąpi we wtorek, 27 kwietnia 2010 r. Będzie ono regulowało m.in. zakres udzielanych porad oraz sposób świadczenia tych usług.

W ten sposób Adwokatura uczci pamięć czworga adwokatów, w tym prezes NRA Joanny Agackiej-Indeckiej, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. Będzie to także wykonanie misji zawodu adwokata, który zawsze przybywa z pomocą potrzebującym. Przejawem takich działań będzie także III Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich – 15 maja 2010 r.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574