Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-04-27 , ebos
Naczelna Rada Adwokacka powierzyła obowiązki Prezesa adw. Andrzejowi Michałowskiemu, który będzie je pełnił do listopadowego Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Po tragicznej śmierci prezes NRA Joanny Agackiej-Indeckiej jej obowiązki powierzono adw. Andrzejowi Michałowskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi. NRA zdecydowała o tym na posiedzeniu plenarnym w głosowaniu tajnym.


Powierzenie obowiązków prezesa odbyło się na podstawie par. 14 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. Zgodnie z tym przepisem, w sytuacji gdy prezes NRA nie może w sposób trwały sprawować swojej funkcji, Rada powierza jego obowiązki jednemu z wiceprezesów. Wyboru nowego prezesa dokona Krajowy Zjazd Adwokatury, wyznaczony na 19-20 listopada 2010 r.


Andrzej Michałowski jest adwokatem od 1993 r. W 2004 r został członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, a wiceprezesem jest od 2007 r.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570