Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-04-29 , ebos/kgp
Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji;od marca odsetek opinii pozytywnych wzrósł o 2 punkty procentowe, z 71 do 73 proc. Taki wynik przynosi kolejne badanie dotyczącego oceny instytucji publicznych, przeprowadzonego przez CBOS w dniach 8-19 kwietnia na liczącej 1056 osób grupie dorosłych mieszkańców Polski.

Polacy dobrze oceniają Kościół, wojsko i Policję, negatywną opinię mają natomiast o działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia - wynika z sondażu CBOS.

W kwietniu odnotowano poprawę wizerunku Kościoła rzymskokatolickiego. Od ubiegłego miesiąca o 5 punktów (do 73 proc.) wzrósł odsetek opinii pozytywnych i w takim samym stopniu zmniejszył się odsetek negatywnych (do 18 proc.). O 2 punkty procentowe – w stosunku do marca – wzrósł odsetek pozytywnych opinii o Policji.

Trzy czwarte badanych (76 proc.) dobrze ocenia działalność Wojska Polskiego, jedynie nieliczni (5 proc.) wypowiadają się o niej krytycznie. W porównaniu z pomiarem z poprzedniego miesiąca, kiedy odnotowano nieznaczne pogorszenie opinii, wyraźnie przybyło dobrych ocen funkcjonowania tej instytucji (o 10 punktów procentowych). Spośród wszystkich grup wiekowych najlepiej o wojsku wypowiadają się najmłodsi badani.

Policja jest postrzegana pozytywnie przez większość respondentów, jednak jej funkcjonowanie budzi nieco więcej zastrzeżeń niż działalność sił zbrojnych. Dobrą opinię o pracy policji ma niespełna trzy czwarte Polaków (73 proc.), a złą - blisko jedna piąta (19 proc.).

Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest postrzegana źle przez trzy piąte ankietowanych (59 proc.), a dobrze - przez nieco ponad jedną piątą (22 proc.). W porównaniu z poprzednim miesiącem nieco wzrósł (o 3 punkty) odsetek ocen negatywnych. Zauważalnie lepiej niż inni działalność ZUS oceniają najstarsi ankietowani, emeryci.

Od marca pogorszyły się i tak już złe oceny funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Niemal ośmiu na dziesięciu badanych (78 proc.) ma złe zdanie o jego działalności, a tylko co ósmy (13 proc.) - dobre.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-19 kwietnia na liczącej 1056 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574