Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-04-29 , ebos/kgp
Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji;od marca odsetek opinii pozytywnych wzrósł o 2 punkty procentowe, z 71 do 73 proc. Taki wynik przynosi kolejne badanie dotyczącego oceny instytucji publicznych, przeprowadzonego przez CBOS w dniach 8-19 kwietnia na liczącej 1056 osób grupie dorosłych mieszkańców Polski.

Polacy dobrze oceniają Kościół, wojsko i Policję, negatywną opinię mają natomiast o działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia - wynika z sondażu CBOS.

W kwietniu odnotowano poprawę wizerunku Kościoła rzymskokatolickiego. Od ubiegłego miesiąca o 5 punktów (do 73 proc.) wzrósł odsetek opinii pozytywnych i w takim samym stopniu zmniejszył się odsetek negatywnych (do 18 proc.). O 2 punkty procentowe – w stosunku do marca – wzrósł odsetek pozytywnych opinii o Policji.

Trzy czwarte badanych (76 proc.) dobrze ocenia działalność Wojska Polskiego, jedynie nieliczni (5 proc.) wypowiadają się o niej krytycznie. W porównaniu z pomiarem z poprzedniego miesiąca, kiedy odnotowano nieznaczne pogorszenie opinii, wyraźnie przybyło dobrych ocen funkcjonowania tej instytucji (o 10 punktów procentowych). Spośród wszystkich grup wiekowych najlepiej o wojsku wypowiadają się najmłodsi badani.

Policja jest postrzegana pozytywnie przez większość respondentów, jednak jej funkcjonowanie budzi nieco więcej zastrzeżeń niż działalność sił zbrojnych. Dobrą opinię o pracy policji ma niespełna trzy czwarte Polaków (73 proc.), a złą - blisko jedna piąta (19 proc.).

Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest postrzegana źle przez trzy piąte ankietowanych (59 proc.), a dobrze - przez nieco ponad jedną piątą (22 proc.). W porównaniu z poprzednim miesiącem nieco wzrósł (o 3 punkty) odsetek ocen negatywnych. Zauważalnie lepiej niż inni działalność ZUS oceniają najstarsi ankietowani, emeryci.

Od marca pogorszyły się i tak już złe oceny funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Niemal ośmiu na dziesięciu badanych (78 proc.) ma złe zdanie o jego działalności, a tylko co ósmy (13 proc.) - dobre.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-19 kwietnia na liczącej 1056 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?
Czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w (...)
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
1/571