Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-05-11 , ebos/niebieska linia
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia informuje o trwającej III edycji ogólnopolskiego plebiscytu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”, służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2010 roku.


Plebiscyt odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Celem plebiscytu jest:

• promowanie postaw i umiejętności służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
• podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
• wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
• zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Od 2010 roku zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji, przyjmowane są w trybie ciągłym – elektroniczny formularz zgłoszeń znajduje się na stronie www.niebieskalinia.pl/konkurs/, zgłoszenia można także nadesłać pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa), podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego należałoby wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku).

Kandydatury nadesłane po 31 maja 2010 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona plebiscytu i laureatów z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie III edycji plebiscytu nastąpi 25 czerwca 2010 roku.

Laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora plebiscytu 24 lipca podczas obchodów Dnia Policji.

Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń do III edycji plebiscytu wśród osób zgłaszających rozlosowanych zostanie 10 nagród książkowych z zakresu problematyki związanej z psychologią i przemocą w rodzinie. Przewidziana jest także możliwość zaproszenia osób zgłaszających kandydatów na uroczystość wręczenia nagród.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572