Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-05-11 , ebos/ms
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski spotkał się dzisiaj z Ambasadorem Izraela Zvi Rav-Nerem. W trakcie spotkania Ambasador podziękował Ministrowi za podjęte przez niego działania w związku z kradzieżą napisu „Arbeit Macht Frei” z bramy muzeum obozu Auschwitz.

Minister Krzysztof Kwiatkowski kilkakrotnie kontaktował się w tej sprawie z m.in. Minister Sprawiedliwości Królestwa Szwecji, z którą ustalił reguły współpracy nakierowanej na jak najszybsze skuteczne zatrzymanie domniemanego zleceniodawcy kradzieży.

W trakcie spotkania rozmawiano także m.in. na temat współpracy polskiej i izraelskiej Służby Więziennej w zakresie zachowania wybranych elementów dziedzictwa żydowskiego.

W grudnia 2008 r. reprezentanci polskiej i izraelskiej Służby Więziennej, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce oraz Naczelny Rabin Polski podjęli działanie, którego intencją jest budowa pomnika na cmentarzu Gminy Żydowskiej w Radomiu.

W połowie 2009 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego przedsięwzięcia – wspólnego projektu Tikun – Naprawa, którego głównym założeniem jest zachowanie wybranych elementów dziedzictwa żydowskiego w Polsce, a także przybliżenie tradycji współistnienia Żydów i Polaków na ziemiach polskich przed II wojną światową.
Projekt ten przyczyni się do odnowienia wielu cmentarzy żydowskich w Polsce oraz długoletniej opieki nad nimi.

Do udziału w powyższym działaniu Centralny Zarząd Służby Więziennej zaprosił również Michaela Schudricha – Naczelnego Rabina Polski oraz Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce.

Program Tikun – Naprawa realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to działania edukacyjne prowadzone dla kadry Służby Więziennej i osadzonych, przybliżające tematykę historii współistnienia Żydów i Polaków na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Etap ten – zgodnie z założeniami – został zrealizowany do końca kwietnia 2010 r.

Drugim etapem programu jest porządkowanie cmentarzy żydowskich prowadzone m.in. przez osadzonych i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Sprzątanie planowane jest w terminie kwiecień – wrzesień 2010 r. Do tego etapu programu przystąpiło 48 jednostek penitencjarnych.

Ambasador Izraela w trakcie spotkania z Ministrem Krzysztofem Kwiatkowskim wyraził wdzięczność i podziękowania za podejmowanie wszelkich tego rodzaju inicjatyw.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570