Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-05-13 , ebos/sw
Młodzi ludzie wzrastają w świecie zatartych wartości i konsekwencji czynów. Telewizja czy internet pełne są agresji i przemocy, promują takie zachowania jako łatwe rozwiązania sytuacji konfliktowych, proste drogi osiągnięcia celu. Niewiele jest jednak możliwości sprawdzenia konsekwencji podobnych czynów.

Uwzględniając powyższe w Zespole Szkół Rolniczych pod Warszawą powstał projekt realizowany wspólnie ze Służbą Więzienną, którego głównym założeniem jest ukazanie młodzieży skutków agresji, przemocy oraz łamania norm społecznych dla sprawcy w płaszczyźnie wielowymiarowej.

Projekt realizowany jest poprzez wizytę młodzieży w jednostce penitencjarnej i ma charakter profilaktyki agresji. Jako kryterium doboru uczestników przyjęto przejawy problemu kontroli agresji oraz nieumiejętność dostosowania się do norm społecznych.

Celem projektu jest przedstawienie uczniom konsekwencji zachowań agresywnych oraz uświadomienie im tego jak cienka granica przebiega między nieumiejętnością kontroli negatywnych emocji a wkroczeniem na drogę przestępstwa, wykluczeniem społecznym, załamaniem życiowych planów.

Kilkoro uczniów spośród biorących udział w przedsięwzięciu jest członkami szkolnego koła prawnego. Uczestnictwo w programie daje im możliwość poszerzenia swoich zainteresowań związanych z pracą w sektorze więziennictwa.

W dniu 6 maja 2010 roku odbyła się wizyta młodzieży w Areszcie Śledczym w Warszawie – Mokotowie.

W trakcie wizyty w areszcie młodzież miała możliwość spotkania się i wysłuchania historii więźniów osadzonych w wyniku przestępstwa związanego z agresją lub przemocą. Uczniowie usłyszeli jak łatwo można niepostrzeżenie przekroczyć granicę prawa i jakie skutki moralne, rodzinne, społeczne i materialne ponosi agresor.

Następnie uczestnicy spotkali się z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej płk Kajetanem Dubielem. W spotkaniu uczestniczyli również: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie - ppłk Anna Osowska-Rembecka, Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie – Mokotowie – ppłk Bogdan Kornatowski, Kierownik Oddziału Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Warszawie – Mokotowie – mjr Ewa Chmurska, Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Wewnętrznej – mjr Agnieszka Szostak oraz specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej i Wewnętrznej – kpt. Marta Sikoń – Łatka.

Podczas spotkania młodzi ludzie dzielili się refleksjami z pobytu i zadawali pytania dotyczące powodów łamania prawa przez skazanych oraz realnych możliwości ich resocjalizacji i ponownego funkcjonowania w społeczeństwie po odbyciu kary. Mogli także skonfrontować swoją wiedzę i wyobrażenia dotyczące warunków odbywania kary pozbawienia wolności z realiami.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572