Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-05-18 , ebos
300 tys. zł zadośćuczynienia od Skarbu Państwa Sąd Okręgowy w Białymstoku przyznał sędzi z Suwałk Grażynie Zielińskiej, za niesłuszny areszt w sprawie karnej, w której została wcześniej uniewinniona.

Sędzia Zielińska oskarżona została, a potem uniewinniona od zarzutów dotyczących m.in. przyjęcia w latach 2000-2005 łapówek, głównie za korzystne postanowienia w sądzie (m.in. zawieszenie wykonania kary). Proces zakończył się wiosną 2009 roku.W 2006 roku zastosowany był wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres pięciu miesięcy na potrzeby śledztwa, za co domagała się miliona złotych zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i moralne.

Sąd ocenił, że właściwą kwotą jest 300 tys. Zł; wyliczył wysokość zadośćuczynienia za każdy miesiąc aresztu, na 60 tys. zł. Zasądził też ustawowe odsetki, w wysokości 13 proc. rocznie, płatne od dnia uprawomocnienia się wyroku, do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, przysługuje od niego apelacja.

Wcześniej Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku uznał, że jest niewinna i tym samym zgodził się na jej powrót do pracy. W grudniu 2009 r. sędzia Grażyna Zielińska wróciła do pracy w Sądzie Okręgowym w Suwałkach, gdzie przed zawieszeniem w czynnościach służbowych była przewodniczącą wydziału karnego oraz wiceprezesem sądu.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572