Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-05-24 , ebos/sw
Już ponad 6 tysięcy więźniów z całej Polski pomaga w akcjach powodziowych. Decyzją Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w walkę z powodzią oraz usuwanie jej skutków zaangażowano więźniów i funkcjonariuszy Służby Więziennej.Na terenie całej Polski umacniają wały, niosą pomoc ofiarom powodzi, ale i innym służbom walczącym z żywiołem. Liczba zaangażowanych w przeciwdziałanie powodzi i usuwanie jej skutków więźniów i funkcjonariuszy Służby Więziennej rośnie.

Województwo lubelskie:

Ponad 100 skazanych i 20 funkcjonariuszy Służby Więziennej, zmieniając się co 12 godzin, walczy ze skutkami przerwania wałów przeciwpowodziowych w okolicach Kazimierza Dolnego.

Województwo mazowieckie:

Ponad 200 więźniów i 30 funkcjonariuszy umacnia przeciekające wały w Łomiankach. Dzisiaj, na prośbę Burmistrza Łomianek, w każdej chwili do wyjazdu przygotowana jest grupa 140 osadzonych i ok. 30 funkcjonariuszy.
Na prośbę Burmistrza Piaseczna także dzisiaj 56 osobowa grupa skazanych i około 10 funkcjonariuszy zostanie skierowana do umacniania wałów.


Województwo dolnośląskie:

Grupa 120 osadzonych i 30 funkcjonariuszy Służby Więziennej po kilku godzinach walki zatamowała wczoraj przerwanie wałów przy kolektorze ściekowym przy ul. Reymonta we Wrocławiu. Podjęte działania zapobiegły zalaniu osiedla Kleczków a w konsekwencji wstrzymaniu dopływu prądu i ciepłej wody do mieszkań wrocławian.

Województwo łódzkie:

Przygotowano grupę ponad 200 więźniów i 40 funkcjonariuszy SW gotową do wyjechania w każde miejsce, które wskaże Wojewoda.

Województwo kujawsko – pomorskie:

Przygotowano grupę ponad100 osadzonych i 30 funkcjonariuszy SW gotową do wyjechania w każde miejsce, które wskaże Wojewoda.

Województwo podkarpackie:

Od 18 maja w walce z powodzią i jej skutkami pod Sandomierzem uczestniczy grupa około 100 skazanych z Aresztu Śledczego w Nisku. Ponadto Służba Więzienna przekazała koce, materace i żywność osobom poszkodowanym w wyniku powodzi.

W najbliższych dniach kulminacja fali powodziowej przemieści się na tereny, które obejmują swym zasięgiem Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej: wrocławski, łódzki, poznański i bydgoski.

Więziennictwo jest bardzo zaangażowane w walkę ze skutkami powodzi i jest w pełnej gotowości do niesienia pomocy. Reaguje na każdy zgłoszony apel i uczestniczy w akcjach ratunkowych.

Służba Więzienna udziela pomocy w różnych postaciach. Oprócz umacniania wałów i ratowania miejscowości przed powodzią dostarcza koców i żywności potrzebującym (np. OISW Rzeszów). Na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu przekazano materace, pościel i koce dla ewakuowanych z tamtejszych terenów osób. Funkcjonariusze pomagali m.in. przy przewożeniu zaopatrzenia i sprzętu do organizowanego punktu ewakuacyjnego w Strzyżowie. Ponadto m.in. w okręgu opolskim, w jednostkach penitencjarnych w Brzegu i Kędzierzynie Koźlu, przygotowano ciepłe posiłki dla osób zaangażowanych w walkę z powodzią. W ośrodku SW w Sulejowie - na prośbę burmistrza - zakwaterowano mieszkańców z zalanych terenów.

Przypomnijmy, na polecenie Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego we wszystkich Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej uruchomiono specjalne, czynne przez całą dobą numery telefonów, pod które dzwonić mogą przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewodowie.

Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej przyjmują ich zgłoszenia dotyczące potrzeby zaangażowania osadzonych w prace związane z przeciwdziałaniem powodzi bądź walką z jej skutkami. Osadzeni zatrudniani są do tych prac nieodpłatnie.

- Nikt z przedstawicieli władz samorządowych, kto zgłosi się do Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej z potrzebą zaangażowania osadzonych w walkę z potężnym żywiołem jakim jest powódź bez tej pomocy nie zostanie – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Specjalne numery w Inspektoratach są czynne 24 godziny na dobę, także w weekend – dodaje.
Dyrektorzy okręgowi także z własnej inicjatywy nawiązują współpracę z wojewódzkimi sztabami antykryzysowymi, oferując im pomoc.

Wiele jednostek jest w stałej gotowości do zwiększenia zatrudnienia, w miarę zgłaszanych do nich potrzeb.

Służba Więzienna poza skierowanymi już do pracy więźniami, przygotowała dodatkowe grupy skazanych (w zależności od miejscowych potrzeb), które sukcesywnie będą włączane do prac ratunkowych przez sztaby kryzysowe.
Ponadto, W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej powołany został zespół do koordynowania działań podejmowanych w związku z zagrożeniem powodziowym jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Zespół przygotował oraz wydał już odpowiednie wytyczne dotyczące organizacji działań profilaktycznych zapobiegawczych skutkom powodzi.


Wykaz całodobowych numerów telefonów i faksów dyżurnych w Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej

Białystok 85 6628540 fax 85 6643401
Bydgoszcz 52 5855250 fax 52 5829729
Gdańsk 58 3024051 fax 58 3022729
Katowice 32 2084466 fax 32 2512931
Koszalin 94 3182361 fax 94 3430053
Kraków 12 6301348 fax 12 6338172
Lublin 81 7104425 fax 81 7104550
Łódź 42 6750001 fax 42 6750002
Olsztyn 89 5248600 fax 89 5248680
Opole 77 4539761 fax 77 4544439
Poznań 61 8568410 fax 61 8568253
Rzeszów 17 8580781 fax 17 8520362
Szczecin 91 4809200 fax 91 4809289
Warszawa 22 6408251 fax 22 6408024
Wrocław 71 3272601 fax 71 3272670
COSSW Kalisz 62 7669600 fax 62 7669660
OSSW Kule 34 3104030 fax 34 3104034
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574