Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-05-26 , ebos/kidprotect
25 maja pod hasłem „Stop pedofilom!” ruszyła kampania społeczna, współorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundację Kidprotect.pl. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia dzieci online i upowszechnianie wiedzy na temat zmian w prawie, które wejdą w życie 8 czerwca.


Opis problemu

Pomimo działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, krzywdzenie seksualne dzieci jest w Polsce nadal tematem tabu. Problem molestowania seksualnego dzieci narasta, co widać w statystykach policyjnych.

Według statystyk policyjnych, w latach 2007 – 2009 , przestępstwami o charakterze seksualnym zostało skrzywdzonych prawie aż 25 tys. dzieci, a liczba ta dotyczy tylko przestępstw ujawnionych, które objęto dochodzeniem. Poza tą statystyką znajduje się ogromna liczba przypadków, których nie ujawniono.

Przestępcy mają łatwiejszy dostęp do potencjalnych ofiar za sprawą nowoczesnych technologii, przede wszystkim Internetu, usług mobilnych, możliwości fotografii i video cyfrowych. Ich dostępność sprawia, że coraz więcej przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom popełniane jest z użyciem Internetu. Według statystyk policyjnych, w latach 2007 – 2009 ponad 3 tys. dzieci zostało skrzywdzonych przez produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie i utrwalanie treści pornograficznych. Pornografia dziecięca w Sieci, nagabywanie dzieci i uwodzenie, prostytucja nieletnich online – to coraz bardziej widoczne i znaczące zjawiska społeczne.

Cele kampanii

Tegoroczna edycja kampanii „Stop pedofilom!” jest czwartą odsłoną ogólnopolskiej kampanii przeciwko przemocy seksualnej wobec dzieci. Organizatorami kampanii są: Rzecznik Praw Dziecka oraz Fundacja Kidprotect.pl.

Kampania adresowana jest do osób dorosłych, a jej przekaz „dziecko nie potrafi czytać między słowami” podkreśla wagę tego, że dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, które czyhają na nie w Sieci.

Z natury bowiem ufne i otwarte na nowe przyjaźnie, dzieci nawiązują wirtualne kontakty z dorosłymi, które nierzadko kończą się wykorzystaniem dziecka i rodzinnym dramatem. Kampania podkreśla, że każdy dorosły ma prawny i moralny obowiązek zgłoszenia przypadku molestowania dziecka, o którym wie lub którego istnienie podejrzewa.

W ramach kampanii funkcjonuje strona internetowa: www.stoppedofilom.pl, na której można znaleźć informacje na temat objawów wykorzystania seksualnego dziecka oraz porady dotyczące sposobu postępowania ze skrzywdzonym dzieckiem. Na stronie znajduje się także link do hotline’u Fundacji Kidprotect.pl, do którego można zgłaszać incydenty molestowania seksualnego dzieci.

Działania

W ramach kampanii przygotowano spoty radiowe i telewizyjne, reklamy prasowe oraz internetowe. Przygotowano również materiały dla profesjonalistów – policjantów i psychologów, mających styczność z przypadkami pedofilii.

Organizatorzy kampanii informują o zmianach przepisów kodeksu karnego, dotyczących ochrony dzieci przed pedofilią, wchodzących w życie 8 czerwca br.

Zmiany te dotyczą: utrwalania materiałów pornograficznych, kwalifikacji gwałtu, uwodzenia dzieci, publicznego pochwalania pedofilii oraz terapii sprawców. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak przygotował propozycje kolejnych rozwiązań systemowych, mających na celu wzmocnienie prawnej ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, mi.in.:

- zagwarantowanie małoletnim powyżej 15. roku życia uprawnienia do inicjowania postępowania karnego o przestępstwo z art. 197 kk;
- penalizację korzystania z prostytucji dziecięcej;
- wprowadzenie całkowitego zakazu posiadania/przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletniego;
- doprecyzowanie zasad wykorzystywania dowodu z opinii biegłych;
- utworzenie rejestru i stały monitoring sprawców przestępstw seksualnych;
- utworzenie w ramach struktur organizacyjnych Policji specjalnej komórki ds. walki z przestępczością seksualną.

Organizatorzy

Instytucja Rzecznika Praw Dziecka – ustanowiona artykułem 72 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 roku – istnieje od 2000 roku. Zgodnie z zapisami Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 2000 roku, stoi on na straży praw dziecka, określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, a w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia; prawa do wychowania w rodzinie; prawa do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki. Wszystkie podejmowane przez Rzecznika działania mają na celu zapewnienie pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Szczególną troską Rzecznik otacza dzieci niepełnosprawne. Od lipca 2008 roku Rzecznikiem Praw Dziecka jest Marek Michalak.

Fundacja Kidprotect.pl od 2002 roku zajmuje się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości seksualnej wobec dzieci, prowadząc kolejne etapy kampanii „Stop Pedofilom“ oraz najstarszy w Polsce hotline, umożliwiając anonimowe zgłaszanie tego rodzaju incydentów. Szkoli prokuratorów, policjantów i sędziów, współpracujemy z organami ścigania, przygotowujemy opinie, działamy na rzecz zmiany prawa. Fundacja pracuje również na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie, realizując m.in. projekt „Szkoła Bezpiecznego Internetu“, który został wpisany do rządowego programu „Razem bezpieczniej“. W ramach Centrum Edukacyjnego Fundacji Kidprotect.pl prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, a takze spotkania z dziećmi i młodzieżą. Odwiedza uczniów, nauczycieli i rodziców w całym kraju. Bardzo mocno angażuje się również w walkę z przemocą wobec dzieci. Jest organizacją non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej. Opiera się przede wszystkim na wsparciu sponsorów.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574