Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-05-31 , ebos/sw
26 maja w Areszcie Śledczym w Warszawie Mokotowie odbyła się konferencja, której tematem było umiejscowienie Służby Więziennej w strukturach państwa, a także jej roli i zadań związanych z bezpieczeństwem naszego kraju.

Ważnym kontekstem dla wystąpień zaproszonych gości i gospodarzy była trwająca w kraju powódź. W tej sytuacji podkreślano rolę Służby Więziennej w niesieniu pomocy społecznościom lokalnym w całej Polsce.

W imieniu organizatorów, przybyłych gości, wśród których byli Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Kluz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki, Dyrektor Generalny Służby Więziennej więziennictwa, przedstawiciele administracji państwowej, służb mundurowych i świata nauki, powitała ppłk Anna Osowska-Rembecka Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie.

Podczas wystąpienia powiedziała m.in. „jednostki penitencjarne funkcjonują w środowisku lokalnym – nie widać nas. Widać nas dopiero, kiedy coś się dzieje – jest zagrożenie wewnętrzne lub zewnętrzne. Takie wystąpiło ostatnio, kiedy to funkcjonariusze i osadzeni ramię w ramię brali udział w akcji powodziowej”.

W pierwszej części konferencji zabrał głos Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. W wystąpieniu skierował swoje słowa do funkcjonariuszy Służby Więziennej powiedział m.in. „okazało się, że jesteście Służbą doskonale zorganizowaną. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak szybko, na bazie okręgowych inspektoratów powstały sztaby antykryzysowe” dodał jeszcze ”najważniejsze wyzwanie dla Służby Więziennej i osadzonych dopiero nadejdzie, będzie wyjątkowo trudne, żmudne i niewdzięczne, często już nie budzące takiego zainteresowania mediów – walka z usuwaniem skutków powodzi”.
Minister podkreślił gotowość i logistyczną sprawność Służby Więziennej w sytuacji realnego zagrożenia.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki powiedział do zebranych, że „błędem byłoby utożsamianie Służby Więziennej tylko i wyłącznie jako tej formacji, pilnującej skazanych”. W swojej prezentacji podkreślił, że w pracy funkcjonariuszy pojawiają się nowe zjawiska jak deportowani z innych krajów jak również spodziewać się trzeba nowej kategorii skazanych – radykalistów, ze środowisk generujących zagrożenie terrorystyczne.

Niezbędna jest współpraca z innymi służbami po to, aby zapewnić przepływ informacji, a w konsekwencji wyeliminować zagrożenie dla społeczeństwa. Mówca podkreślał rolę wspólnych szkoleń i wymiany doświadczeń. Złożył również wyrazy uznania za pomoc przy ratowaniu dobytku ludzi zagrożonych żywiołem powodzi.

Podziękowania za pracę więźniów na wałach przeciwpowodziowych gminy Łomianki przekazał burmistrz Wiesław Pszczółkowski, podczas wystąpienia przypomniał, że gdy ochotnicy umacniający wały słabli po kolejnych dobach ciężkiej, fizycznej pracy i poszukiwał wsparcia, wówczas to Służba Więzienna z okręgu warszawskiego zadeklarowała pomoc i była ona natychmiastowa, funkcjonariusze i skazani pracowali w dzień i w nocy. Łomianki nie zostały zalane.

Dyrektor Generalny Kajetan Dubiel przedstawił wszystkim zebranym Służbę - jej osiągnięcia i najbliższe zamierzenia. Podkreślał, że jesteśmy trzecią pod względem wielkości formacją uzbrojoną w Polsce i bardzo wykształconą, ponad 11 000 funkcjonariuszy legitymuje się wyższym wykształceniem.

Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień i prezentacji pozostałych prelegentów - ppłk. Bogdana Kornatowskiego, dr Marii Gordon, dr. Jacka Pomiankiewicza, dr. Pawła Moczydłowskiego, płk. dr. Zbigniewa Piątka, ks. Grzegorza Kudlaka, kpt. dr. Piotra Łapińskiego oraz ks. dr. Pawła Wojtasa.

Istotnym punktem konferencji był pokaz praktycznych umiejętności Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej OISW w Warszawie. Uczestnicy konferencji zwiedzili część pawilonów aresztu, w tym pawilonu dla osadzonych niebezpiecznych.

W czasie przerw przedstawiciele różnych służb mundurowych wymieniali doświadczenia, zawiązywały się nowe kontakty, dyskutowano o tematyce wystąpień i dalszej współpracy. Konferencja pokazała, ze Służba Więzienna jest ważnym ogniwem w strukturach zapewniających bezpieczeństwo naszemu państwu.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572