Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-06-25 , ebos/ms
Skala zjawiska związanego z zażywaniem substancji znanych pod nazwą dopalaczy budzi zaniepokojenie nie tylko rodziców młodych ludzi, ich znajomych, ale przede wszystkim Rządu – powiedział na niedawnej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

W spotkaniu, które odbyło się w łódzkim Urzędzie Wojewódzki, poza Ministrem Sprawiedliwości udział wzięli także m.in. wiceminister zdrowia – Jakub Szulc, Wojewoda Łódzki – Jolanta Chełmińska oraz Barbara Wilamowska – Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

- To właśnie młodzi ludzie są najczęściej konsumentami dopalaczy. I to właśnie oni nie zdają sobie często sprawy z tego, że ryzyko zagrożenia zdrowia związane z zażyciem, nieokreślonej i o nieznanym stężeniu substancji jest bardzo duże. Z tej właśnie przyczyny w interesie nas wszystkich jest przeciwdziałanie rozpowszechnianiu tych używek.

Podjęliśmy już – wspólnie z Ministerstwem Zdrowia - odpowiednie kroki, aby rozpocząć skuteczną walkę z dopalaczami. Na listę zakazanych substancji zostanie dopisanych kolejne osiemnaście związków chemicznych, znajdujących się w dopalaczach. To działanie interwencyjne – dodał Krzysztof Kwiatkowski.

Działania podjęte przez m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości mają jeden cel: wprowadzenie najsprawniejszych mechanizmów identyfikacji nowych substancji odurzających pojawiających się na rynku, tak by po określeniu poziomu ich szkodliwości móc podjąć szybką decyzję o zakwalifikowaniu substancji do określonej kategorii z punktu widzenia wolnego i ograniczonego obrotu handlowego.

Niezmiernie istotną kwestią jest sprawne i bieżące udostępnianie informacji o produktach opinii publicznej – czyli konsumentom.
Na tej podstawie substancje wykazujące cechy substancji odurzających lub psychotropowych zostaną objęte kontrolą ustawowa z wszelkimi jej rygorami.
- Wprowadzimy zakaz reklamy dopalaczy. Nikt nie będzie mógł sugerować, że jakiś środek wywołuje stany euforyczne albo pobudzenie – powiedział Minister Sprawiedliwości.
Działania Rządu i Parlamentu w zakresie walki z dopalaczami zostały podjęte na trzech płaszczyznach.

Pierwszy obejmuje działania interwencyjne, polegające na natychmiastowym wpisaniu na listę substancji kontrolowanych kolejnych szkodliwych składników dopalaczy – projekt ustawy jest już przedmiotem obrad Senatu.
Wśród substancji rekomendowanych do kontroli ustawowej jest mefedron oraz siedem nowych substancji psychoaktywnych, które są syntetycznymi kanabinoidami nie wykorzystywanymi równolegle w przemysłach farmaceutycznym, chemicznym, czy innych branżach.

Drugim etapem jest wprowadzenie w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii opracowanej przez resort sprawiedliwości, który między innymi uderza w najbardziej newralgiczny punkt problemu dopalaczy, tj. w próbę sugerowania konsumentom, że te substancje zawarte w dopalaczach mogą oddziaływać na konsumentów tak, jak środki odurzające czy substancje psychotropowe. Przewidujemy w tym zakresie mechanizm zakazu reklamy sugerującej takie oddziaływanie i sankcję karną za naruszenie takiego zakazu. Projekt ustawy przeszedł etap konsultacji i 1 lipca 2010 r. będzie przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Trzeci etap to opracowanie stałego i szybkiego mechanizmu diagnostyki nowych substancji pojawiających się na rynku, pod kątem ich szkodliwości. Ocena nowych substancji musi być natychmiastowa. Jeśli mamy do czynienia ze środkiem odurzającym czy substancją psychotropową zostanie ona pilnie objęta kontrolą ustawową.
Na czas prowadzonych badań substancja zostanie objęta czasowym zakazem obrotu handlowego. Prace w tym zakresie rozpoczął resort zdrowia przy współpracy z Ministrem Sprawiedliwości.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574