Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-07-06 , ebos/ms
Od 1 sierpnia 2010 r. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. wprowadzone zostaną zmiany organizacyjne w apelacji warszawskiej, białostockiej i łódzkiej.Zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości przewiduje następujące zmiany:

* Sąd Apelacyjny w Białymstoku – obejmie obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach
* Sąd Apelacyjny w Łodzi – obejmie obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu
* Sąd Apelacyjny w Warszawie – obejmie obszar właściwości Sądów Okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie.

Co oznacza, że już od 1 sierpnia 2010 r. wprowadzone zostaną zmiany organizacyjne polegają na przeniesieniu Sądu Okręgowego w Ostrołęce z obszaru Sądu Apelacyjnego w Warszawie do właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz przeniesieniu Sądu Okręgowego w Płocku z obszaru Sądu Apelacyjnego w Warszawie do właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Zaproponowane zmiany mają na celu z jednej strony usprawnienie funkcjonowania sądów apelacji warszawskiej poprzez ich odciążenie, z drugiej zaś wzmocnienie apelacji białostockie i łódzkiej.

Zmiana organizacji wspomnianych zmian to przede wszystkim jednak korzyść dla obywateli. Dzięki przeniesieniu sądów okręgowych w Ostrołęce i Płocku poza apelację warszawską, czas oczekiwania na orzeczenie stołecznego sądu znacząco się skróci.

Do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w 2009 roku wpłynęła największa liczba spraw w porównaniu z innymi sądami apelacyjnymi w kraju.
Według danych na koniec 2009 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odnotowano także największą pozostałość spraw (2.565), blisko 8 razy większą od najmniejszej pozostałości spraw w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie (287), 4 razy większą od pozostałości spraw w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (540 spraw) oraz 2 razy większą od pozostałości spraw w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi (1.221 spraw).

Wprowadzane już od 1 sierpnia zmiany usprawnią funkcjonowanie apelacji warszawskiej.

Do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpływa duża liczba spraw, przy czym znaczna ich część to sprawy trudne, skomplikowane i pracochłonne.
Przekazanie części spraw do sąsiednich sądów apelacyjnych korzystnie wpłynie na sprawność postępowań prowadzonych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Tym samym zagwarantowany zostanie dogodny dostęp obywateli do sądu, rozumiany m.in. jako rozpoznanie sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy odwoławcze z okręgów ostrołęckiego i płockiego przekazane zostaną bowiem odpowiednio do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, gdzie będą szybciej rozstrzygnięte.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574