Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-07-23 , ebos/ms
Naczelną zasadą readaptacji społecznej skazanych jest ich praca na rzecz społeczeństwa. Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu realizację tej idei. Współpraca w zakresie zatrudniania skazanych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych – Nadleśnictwach, przy pracach związanych z gospodarką leśną – to główne założenia podpisanego porozumienia.

Jego sygnatariuszami są Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

W uroczystości podpisania Porozumienia udział wziął m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Stanisław Chmielewski.

Naczelną zasadą readaptacji społecznej skazanych jest ich praca na rzecz społeczeństwa. Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu realizację tej idei.

Skazani zatrudniani są w różnych instytucjach i placówkach m.in. w ośrodkach hospicyjnych, domach pomocy społecznej, zakładach i urzędach. Więziennictwo chętnie uczestniczy także w różnego typu akcjach społecznych czego przykładem jest zaangażowanie skazanych i funkcjonariuszy w działania w trakcie powodzi oraz przy usuwaniu jej skutków.

Od wielu lat skazani uczestniczą również w pracach na terenie lasów. Są cenionymi pracownikami, dlatego też pracują w lasach nie tylko podczas odbywania kary, ale także znajdują zatrudnienie po jej zakończeniu.

Nadleśnictwa zatrudniające skazanych podkreślają, że gdyby nie więźniowie, niejednokrotnie wykonanie bieżących prac stanowiłoby poważny problem. Podkreślają również, że skazani, którzy pracują w nadleśnictwach są do tej pracy właściwie przygotowani.

Dotychczas z sąsiadującymi nadleśnictwami współpracują m.in. Areszt Śledczy w Nisku, Zakład Karny w Grądach Woniecko, Zakład Karny w Wołowie, Zakład Karny w Jaśle oraz Zakład Karny w Dębicy.

Podpisane dzisiaj Porozumienie sprawi, że jeszcze większa liczba więźniów będzie dbała o nasze lasy, np. sprzątając je.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572