Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-08-05 , ebos/forum penitencjarne
Na zaproszenie teksańskich więzienników w Stanach Zjednoczonych gościła delegacja Służby Więziennej. Rozwijające się od 2005 r. kontakty wzajemne mają duże znaczenie dla obu stron.

Celem wyjazdu było zapoznanie się z teksańskim systemem wykonywania kary oraz zasadami współpracy więziennictwa ze społeczeństwem. Stronę polską szczególnie interesowały zagadnienia związane z budowaniem wizerunku i etosu Służby Więziennej oraz teksańskie doświadczenia w komunikacji i współpracy ze światem zewnętrznym – m.in. z ośrodkami naukowymi, organizacjami społecznymi zajmującymi się osobami pozbawionymi wolności, rzecznikiem praw obywatelskich stanu Teksas.

Cel wizyty znalazł odzwierciedlenie w składzie delegacji, w której znaleźli się: dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, dyrektorzy okręgowi SW w Krakowie i w Rzeszowie, kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego, specjaliści z Zespołu Komunikacji Społecznej i Wewnętrznej.

Na ranczu bizonów

Polska delegacja odwiedziła siedem placówek penitencjarnych – aresztów śledczych, zakładów karnych stanowych i federalnych. Były to jednostki przeznaczone dla kobiet i mężczyzn, o różnym stopniu zabezpieczenia ochronnego. Wszędzie profesjonalnie zapoznano delegację ze specyfiką więzienia, odpowiadano na każde pytanie. Była możliwość przygotowania dokumentacji zdjęciowej i filmowej.Polscy więziennicy wizytowali oddziały mieszkalne, sale gimnastyczne, świetlice, place spacerowe, pomieszczenia służby zdrowia, sale edukacyjne, stołówki i kaplice.

W funkcjonowaniu więzień dostrzeżono wiele podobieństw, ale spotkać się też można było z nieznanymi w Polsce rozwiązaniami w pracy ze skazanymi, takimi jak programy rehabilitacyjne i korekcyjne dla członków gangów, programy polegające na szkoleniu przez skazane kobiety psów do pomocy osobom niepełnosprawnym czy funkcjonowanie ogromnych więziennych gospodarstw rolniczych. Jedno z nich, należące do więzienia Hamilton, zwane jest ranczem bizonów. Znaczna część produkcji liczącego wiele tysięcy akrów gospodarstwa przeznaczana jest na potrzeby jednostek stanowych, a wypracowane środki trafiają do ogólnej puli więziennictwa teksaskiego. Na ranczu znajdują się też małe odwierty naftowe (wydzierżawione), punkt odzyskiwania paliwa do sprzętu rolniczego oraz stanowisko do naprawy i konserwacji maszyn.

W ośrodków szkoleniowych więziennictwa w Ellis (jednym z sześciu) przygotowano prezentację multimedialną dotyczącą funkcjonowania tej instytucji. Misją ośrodka jest przekazanie wiedzy, kompetencji i jak najlepsze przygotowanie kadry do realizacji zadań w jednostkach. W ciągu roku we wszystkich ośrodkach na różnego rodzaju szkoleniach kształci się 44 tys. pracowników więziennictwa. Realizowane są szkolenia przygotowawcze, zajęcia doszkalające, szkolenia specjalistyczne pod kątem wykonywanej pracy oraz szkolenia bardzo specjalistyczne – dotyczące wiedzy na temat amunicji, korzystania ze specjalistycznej broni, taktyki, technik negocjacyjnych.

Spotkanie z szeryfem

Polska delegacja gościła również w siedzibie teksaskiego Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości, u Brada Livingston, odpowiednika naszego dyrektora generalnego, wraz ze swoimi współpracownikami. Doszło do spotkania z zastępcą szeryfa w Houston, szefem Działu Kadr w Austin, stolicy Teksasu, którego zadaniem jest m.in. współpraca z urzędującymi w Kapitolu politykami oraz nadzorowanie sytuacji kryzysowych w więziennictwie. Polscy funkcjonariusze mieli przyjemność uczestniczyć - wraz z szefami więziennictwa i rodzinami funkcjonariuszy kończącymi szkolenie - w uroczystej promocji.

Duże wrażenie zrobiła na polskiej delegacji wizyta w Kapitolu, siedzibie władz stanowych. Piękne stylowe wnętrza są ozdobione obrazami ilustrującymi burzliwą historię stanu, który krótko był samodzielną republiką. Wśród popiersi gubernatorów Teksasu jest również pomnik pierwszej kobiety gubernatora z lat 20. ub. wieku.

W trakcie10-dniowego pobytu uczestnicy delegacji zapoznali się z historią stanu Teksas, przyrodą, tradycją, osobami znaczącymi dla społeczności lokalnej. Pozwoliło to spojrzeć na teksański system wykonania kary z innej perspektywy. Dopiero po zrozumieniu tych uwarunkowań oraz poznaniu mentalności społeczeństwa można uzyskać właściwy kontekst do realizowanej przez stan polityki karnej.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574