Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-08-10 , ebos/ms
Już kolejny w tym roku raz kiedy skazani z zakładów karnych w całym kraju zaangażowani są w walkę z powodzią i jej skutkami. Zaangażowanych zostało kilkuset skazanych z zakładów karnych we Wrocławiu, Strzelinie, Głogowie, Zarębie i z Aresztu Śledczego w Lubaniu. To decyzja Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego.


540 skazanych jest w pełnej gotowości do podjęcia prac związanych z usuwaniem skutków żywiołu. 34 skazanych zaangażowanych jest dzisiaj w powiecie lubańskim w umacnianie tamtejszych wałów.

- To już kolejny w tym roku raz kiedy skazani z zakładów karnych w całym kraju zaangażowani są w walkę z powodzią, ale też zadania dużo cięższe – usuwanie jej skutków – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

– Na moje polecenie w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu uruchomiono także specjalny, całodobowy telefon, pod którym samorządowcy: wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast mogą zgłaszać zapotrzebowanie na pomoc skazanych. W razie potrzeby nikt bez takiej pomocy nie zostanie– dodaje Minister.

Numer wspomnianego telefonu to: (071) 32 72 656.

Nie tylko skazani, ale i funkcjonariusze Służby Więziennej zaangażowani są także w bezpośrednią pomoc ofiarom powodzi. Rozładowują m.in. dostarczaną na zalane tereny przez Polski Czerwony Krzyż żywność i inne materiały pierwszej pomocy.

W sobotę (7 sierpnia 2010 r.) m.in. ośmiu osadzonych z Aresztu Śledczego w Lubaniu zatrudnionych było przy pracach związanych z nasypywaniem piasku w tamtejszym Zakładzie Gospodarki i Usług Komunalnych, 15 osadzonych z Zakładu Karnego w Zarębie pracowało przy umacnianiu budynków mieszkalnych w miejscowości Włosień.

Na poszkodowanych przez powódź czekają także wolne miejsca w Ośrodkach Wypoczynkowych pozostających w dyspozycji Służby Więziennej: w Karpaczu i Kulach.

Służba Więzienna – w razie takiej potrzeby – przekazuje powodzianom znajdujące się w jej magazynach nowe materace i koce.

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Lubaniu zorganizowali dzisiaj akcję „Chleb dla powodzian”, w wyniku której osobom z zalanych terenów przekazali 40 bochenków chleba.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574