Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-08-31 , ebos/ms
Decyzją Ministra Sprawiedliwości, rozpoczęto prace nad przepisami umożliwiającymi monitoring zachowania stadionowych chuliganów za pomocą systemu dozoru elektronicznego (elektronicznej obrączki).
O pomysłach resortu na walkę ze stadionowymi chuliganami Minister Krzysztof Kwiatkowski mówił na niedawnej konferencji prasowej w Łodzi.- Stadiony sportowe powinny być miejscem, gdzie bez obawy o swoje bezpieczeństwo, rywalizację w duchu fair-play mogliby oglądać wszyscy, choćby rodzice z dziećmi. Niestety nie z winy prawdziwych kibiców, ale stadionowych chuliganów, nie jest to często możliwe – powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. - Dostrzegamy ten problem. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło szereg działań, aby skutecznie walczyć z chuliganami – dodał.

- Konieczności skutecznej walki ze stadionowymi chuliganami była jednym z powodów, opracowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, głębokiej modyfikacji trybu przyspieszonego (czyli tzw. sądów 24-godzinnych), która weszła w życie 8 czerwca tego roku – przypomniał Minister.

Zmiany te znacznie ułatwiają Policji prowadzenie spraw w trybie przyspieszonym, redukując liczbę obowiązkowych czynności, w tym poprzez możliwość rezygnacji z natychmiastowego doprowadzania sprawcy przestępstwa do sądu, rezygnację z konieczności przesłuchiwania podejrzanego przez prokuratora, jeżeli został przesłuchany przez Policję, i zniesienie wymogu udziału w każdej sprawie obrońcy.

- Dzięki tym zmianom Policja będzie mogła mniejszym nakładem sił i środków prowadzić postępowania w sprawach chuliganów stadionowych, w wypadku których niejednokrotnie dochodzi do zatrzymania bardzo wielu, nieraz kilkudziesięciu albo kilkuset osób, i które angażuje znaczne siły policyjne – wyjaśnił Minister.

- Wskazując na nowe możliwości związane z trybem przyspieszonym w lipcu tego roku wystąpiłem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zachęcenie Policji do zdecydowanie szerszego stosowania nowych przepisów, wskazując że będzie to stanowić również dobre „przetarcie” przed zbliżającym się EURO 2012, w wypadku którego tryb przyspieszony może okazać się szczególnie skutecznym instrumentem szybkiej reakcji na naruszenia prawa, w tym dokonywane przez przybyłych na mistrzostwa obcokrajowców – dodał Krzysztof Kwiatkowski.

Ważną zmianę w zakresie walki ze stadionowym chuligaństwem stanowi także nowelizacja, która wejdzie w życie na początku września tego roku, wprowadzająca kary, w tym pozbawienia wolności do lat 2 za złamanie orzeczonego wobec sprawcy przestępstwa popełnionego w związku z imprezą masową zakazu wstępu na takie imprezy.

- Niezależnie od tych ważnych nowelizacji, znacznie ułatwiających walkę z chuligaństwem w trakcie imprez sportowych, podjąłem także decyzję o przygotowaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązań umożliwiających wprowadzenie monitoringu zachowania prawomocnie skazanego chuligana stadionowego za pomocą systemu dozoru elektronicznego (elektronicznej obrączki), która natychmiast zasygnalizuje złamanie przez niego zakazu wstępu na imprezy masowe, umożliwiając bardzo szybkie jego zatrzymanie – ogłosił Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572