Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-09-09 , ebos/ms
"Obywatel ma nie tylko obowiązek przestrzegać prawa, ale musi także pamiętać, że z faktem jego naruszenia wiążą się daleko idące konsekwencje. Konflikt z prawem karnym jest nieopłacalny i zawsze pociąga za sobą negatywne skutki dla każdego kto w ten konflikt wejdzie".Tak mówił Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie lekcji, jakie poprowadził w dwóch łódzkich liceach.

Minister wcielił się w rolę nauczyciela klasy 3a w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika (Łódź, ul. Więckowskiego 41) oraz klasy 3b XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej (Łódź, ul. Kusocińskiego 116).

Decyzja o tym, że prowadzone przez Ministra godziny lekcyjne odbyły się w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych nie jest przypadkowa.
To w tym właśnie mieście już w drugim semestrze tego roku szkolnego ruszy pilotażowy program lekcji prawa organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Krajową Radą Radców Prawnych. Inaugurując tę inicjatywę Minister zapowiedział, że także osobiście podejmie się edukacji prawnej uczniów i słowa dotrzymał.

W trakcie spotkania z młodzieżą Minister rozmawiał z uczniami o tym co najważniejsze, a czego często nie dowiadują się w trakcie „tradycyjnych” lekcji: co to jest wymiar sprawiedliwości i jak działa, dlaczego nie warto wchodzić w konflikt z prawem, jakie mamy prawa i obowiązki.

Uczniowie ogólniaków, w których lekcję przeprowadził Minister Krzysztof Kwiatkowski dowiedzieli się od niego także tego co mogłoby im grozić gdyby dopuścili się kradzieży, włamania, rozboju, zniszczenia mienia, czy gdyby przyłapano ich na posiadaniu narkotyków.

- Konflikt z prawem powoduje często środowiskowe wykluczenie osoby, która dopuściła się przestępstwa. Wpływa na ograniczenie aktywności życiowej, zwłaszcza zawodowej – mówił uczniom Minister. – W wielu życiowych przypadkach fakt karalności uniemożliwia bądź to wykonywanie określonego zawodu, prowadzenie własnej działalności czy też pełnienie określonej funkcji – tłumaczył.

Poza przekazaniem wiedzy praktycznej na temat działania wymiaru sprawiedliwości, Minister Krzysztof Kwiatkowskim przekazał także uczniom praktyczne – wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości – poradniki, adresowane m.in. do młodzieży. Każdy z uczniów otrzymał broszurę „Będę świadkiem w sądzie” oraz składającą się z trzech części publikację „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze”.

- Jestem gorącym zwolennikiem wprowadzenia do szkół dodatkowych lekcji, na których młodzi ludzie mogliby pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – deklaruje Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Chodzi m.in. o to, aby w przyszłości prawnik nie był dla tych osób, wchodzących dopiero w dorosłe życie, niejako „strażakiem”, do którego zgłaszają się kiedy problem jest już naprawdę poważny. Mam nadzieję, że dzisiejsze lekcje choć trochę zainspirują „moich” uczniów do pogłębienia wiedzy na ten temat – dodaje.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574