Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-09-17 ,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przygotowujące wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwem Obrony Narodowej projekt dokumentu "Założenia do rządowego programu ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2011–2016", proponuje wprowadzenie zasady ścigania z urzędu osób dokonujących cyberataków na państwową infrastrukturę teleinformatyczną


Wymagałoby to wprowadzenia zmian w obowiązującym Kodeksie karnym: regulacje zapisane w jego rozdziale XXXIII ("Przestępstwa przeciwko ochronie informacji") przewidują ściganie z urzędu tylko osób ujawniających tajemnicę państwową (art. 265) lub niszczących nośniki/urządzenia przechowujące informacje istotne z punktu widzenia obronności kraju, bezpieczeństwa komunikacji, funkcjonowania administracji państwowej itp. (art. 269).

Pozostałe czyny, opisane w artykułach 266–268 (ujawnianie tajemnicy służbowej, bezprawne pozyskiwanie informacji, utrudnianie/uniemożliwianie uzyskania dostępu do informacji osobie uprawnionej) są natomiast ścigane na wniosek poszkodowanego. Tymczasem często zdarza się, że poszkodowani rezygnują z powiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Za czyny opisane w rozdziale XXXIII Kodeksu karnego grozi kara więzienia w wymiarze od 3 miesięcy do 8 lat. Nie ma oczywiście gwarancji, że ściganie przestępstw z urzędu poprawi bezpieczeństwo infrastruktury IT, zwłaszcza że część ataków na nią jest przeprowadzana spoza granic kraju.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574