Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-09-22 , ebos/kgp

Jak wynika z badania przeprowadzonego na początku września 2010 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej, pozytywnie o działalności Policji wypowiada się 71% Polaków. Przeciwne zdanie wyraża około jedna piąta respondentów (21%). Spośród wszystkich ocenianych w tej edycji badania instytucji publicznych, Policja uzyskała najwyższe noty.Badanie dotyczące oceny instytucji publicznych przeprowadzono w dniach 2-8 września 2010 roku, na reprezentatywnej próbie losowej 1041 dorosłych Polaków. Notowania Policji są dobre i stabilne. Od czterech lat pozytywnie na temat działalności Policji wypowiada się blisko trzy czwarte respondentów. Obecnie odsetek dobrych ocen wynosi 71%, natomiast złych - 21%. Blisko jedna dziesiąta mieszkańców Polski (8%) nie potrafi ocenić działalności Policji.

Respondenci oceniali również działalność prezydenta, parlamentu, władz samorządowych, Kościoła Rzymskokatolickiego, związków zawodowych, instytucji finansowych, wojska, instytucji wymiaru sprawiedliwości, Instytutu Pamięci Narodowej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich.

W obecnej edycji badania najwyżej oceniono działalność Policji. Wśród najlepiej ocenianych instytucji publicznych znalazły się również: wojsko oraz władze samorządowe. Pozostałe instytucje oceniono niżej.

Należy przy tym zauważyć, że praca Policji została oceniona około dwukrotnie wyżej, niż działalność instytucji wymiaru sprawiedliwości, takich jak sądy i prokuratura. Oceny tych instytucji, mimo nieznacznej poprawy w stosunku do wyników z marca 2010 roku, wciąż są dość niskie, natomiast notowania Policji, jak już wcześniej wspomniano, od czterech lat utrzymują ten sam wysoki poziom.

Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572