Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-10-14 , ebos/forum penitencjarne
Przeobrażenia systemu więziennego, zapowiadane na początku roku przez ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, są już widoczne w praktycznym funkcjonowaniu jednostek. O priorytetach reformy minister mówił podczas niedawnej odprawy kadry kierowniczej Służby Więziennej.

Od 13 sierpnia Służba działa zgodnie z zapisami nowej ustawy. Do struktury więziennictwa włączono System Dozoru Elektronicznego, który może przyczynić się do ograniczenia liczby osadzonych i w ten sposób wpłynąć na rozwiązanie problem przeludnienia więzień. Sukcesywnie wdrażany jest nowy model szkolenia funkcjonariuszy.

Zgodnie z harmonogramem

Za nami pierwszy etap włączenia oddziałów penitencjarnych. Od kilku miesięcy 36 jednostek penitencjarnych pracuje zgodnie z procedurami, które zdecydowanie odchodzą od wcześniejszej wieloletniej praktyki. Doświadczenia zakładów karnych i aresztów śledczych biorących udział w pilotażu dowodzą, że wzmocnienie pierwszej linii w oddziałach jest możliwe bez nowych etatów - dzięki zmianom organizacyjnym. Liczba funkcjonariuszy oddziałów penitencjarnych w porze dziennej wzrosła w różnych jednostkach od 50 do 100 proc. To efekt przejścia do pracy w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi starszych oddziałowych, doprowadzających i kwatermistrzów oraz przydzielenia do stałej współpracy funkcjonariuszy działu ewidencji i finansowego (formalnie nadal pozostających w strukturze administracji jednostki).

Poziom elektronicznych zabezpieczeń pozwolił na przesunięcie części funkcjonariuszy do bezpośredniej pracy z więźniami. Proces ten trwa od początku roku. Towarzyszy mu wymiana uzbrojenia i modernizacja systemów zabezpieczeń technicznych.

Choć nie było to wcześniej zapowiadane, powołano 15 Grup Interwencyjnych SW i stanowiska dowodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną korekty, tak aby funkcjonariusze GISW i stanowisk dowodzenia nie byli wyłączani z bieżącej pracy jednostek.

Zgodnie z harmonogramem zmian, w październiku prowadzone są ostatnie przygotowania do wprowadzenia drugiego etapu reformy. Nastąpi to na przełomie października i listopada. W efekcie przekształceń do końca roku według nowych zasad będą pracować wszystkie jednostki o pojemności powyżej 200 osadzonych.

Zanim to nastąpi, szkolenia odbędzie ponad 600 funkcjonariuszy różnych szczebli zarządzania, których zakres obowiązków zostanie istotnie zmieniony. W trakcie opracowania jest szczegółowa instrukcja dotycząca organizacji, zakresów działań i kompetencji osób zatrudnionych w nowym systemie. Zostaną przy tym uwzględnione uwagi zgłaszane z jednostek biorących udział w pierwszym etapie reformy. Instrukcja zacznie obowiązywać jeszcze przed pełnym wdrożeniem struktury oddziałów penitencjarnych.

Nie tylko w jednostkach

Od sierpnia prowadzone są prace nad reorganizacją pozostałej struktury więziennictwa, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oddziałów penitencjarnych w małych jednostkach poniżej 200 osadzonych. Zmiany dotyczą zasad ich działania a także utworzenia centrów przyjęć w okręgowych inspektoratach SW. Zakończenie tych prac przewiduje się na pierwszy kwartał 2011 r. Będą one powiązane ze standaryzacją stanowisk w Służbie Więziennej.

Czekające nas przeobrażenia dotyczą nie tylko jednostek podstawowych. Od października planowana jest reorganizacja CZSW. Jej celem jest zwiększenie efektywności i racjonalizacja kosztów. Ten element zmian jest przygotowywany i będzie realizowany przez dyrektora generalnego SW.

Od kilku miesięcy prowadzone są prace nad sourcingiem i reformą więziennej służby zdrowia. Chodzi o racjonalizację kosztów funkcjonowania Służby. Przekształceniu ma ulec system kontroli. Trwa modyfikacja polityki medialnej. W połowie września powołani zostali rzecznicy prasowi we wszystkich okręgowych inspektoratach SW. Jeszcze w październiku ma ruszyć nowy, multimedialny portal Służby.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572