Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-10-14 , ebos/forum penitencjarne
Przeobrażenia systemu więziennego, zapowiadane na początku roku przez ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, są już widoczne w praktycznym funkcjonowaniu jednostek. O priorytetach reformy minister mówił podczas niedawnej odprawy kadry kierowniczej Służby Więziennej.

Od 13 sierpnia Służba działa zgodnie z zapisami nowej ustawy. Do struktury więziennictwa włączono System Dozoru Elektronicznego, który może przyczynić się do ograniczenia liczby osadzonych i w ten sposób wpłynąć na rozwiązanie problem przeludnienia więzień. Sukcesywnie wdrażany jest nowy model szkolenia funkcjonariuszy.

Zgodnie z harmonogramem

Za nami pierwszy etap włączenia oddziałów penitencjarnych. Od kilku miesięcy 36 jednostek penitencjarnych pracuje zgodnie z procedurami, które zdecydowanie odchodzą od wcześniejszej wieloletniej praktyki. Doświadczenia zakładów karnych i aresztów śledczych biorących udział w pilotażu dowodzą, że wzmocnienie pierwszej linii w oddziałach jest możliwe bez nowych etatów - dzięki zmianom organizacyjnym. Liczba funkcjonariuszy oddziałów penitencjarnych w porze dziennej wzrosła w różnych jednostkach od 50 do 100 proc. To efekt przejścia do pracy w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi starszych oddziałowych, doprowadzających i kwatermistrzów oraz przydzielenia do stałej współpracy funkcjonariuszy działu ewidencji i finansowego (formalnie nadal pozostających w strukturze administracji jednostki).

Poziom elektronicznych zabezpieczeń pozwolił na przesunięcie części funkcjonariuszy do bezpośredniej pracy z więźniami. Proces ten trwa od początku roku. Towarzyszy mu wymiana uzbrojenia i modernizacja systemów zabezpieczeń technicznych.

Choć nie było to wcześniej zapowiadane, powołano 15 Grup Interwencyjnych SW i stanowiska dowodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną korekty, tak aby funkcjonariusze GISW i stanowisk dowodzenia nie byli wyłączani z bieżącej pracy jednostek.

Zgodnie z harmonogramem zmian, w październiku prowadzone są ostatnie przygotowania do wprowadzenia drugiego etapu reformy. Nastąpi to na przełomie października i listopada. W efekcie przekształceń do końca roku według nowych zasad będą pracować wszystkie jednostki o pojemności powyżej 200 osadzonych.

Zanim to nastąpi, szkolenia odbędzie ponad 600 funkcjonariuszy różnych szczebli zarządzania, których zakres obowiązków zostanie istotnie zmieniony. W trakcie opracowania jest szczegółowa instrukcja dotycząca organizacji, zakresów działań i kompetencji osób zatrudnionych w nowym systemie. Zostaną przy tym uwzględnione uwagi zgłaszane z jednostek biorących udział w pierwszym etapie reformy. Instrukcja zacznie obowiązywać jeszcze przed pełnym wdrożeniem struktury oddziałów penitencjarnych.

Nie tylko w jednostkach

Od sierpnia prowadzone są prace nad reorganizacją pozostałej struktury więziennictwa, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oddziałów penitencjarnych w małych jednostkach poniżej 200 osadzonych. Zmiany dotyczą zasad ich działania a także utworzenia centrów przyjęć w okręgowych inspektoratach SW. Zakończenie tych prac przewiduje się na pierwszy kwartał 2011 r. Będą one powiązane ze standaryzacją stanowisk w Służbie Więziennej.

Czekające nas przeobrażenia dotyczą nie tylko jednostek podstawowych. Od października planowana jest reorganizacja CZSW. Jej celem jest zwiększenie efektywności i racjonalizacja kosztów. Ten element zmian jest przygotowywany i będzie realizowany przez dyrektora generalnego SW.

Od kilku miesięcy prowadzone są prace nad sourcingiem i reformą więziennej służby zdrowia. Chodzi o racjonalizację kosztów funkcjonowania Służby. Przekształceniu ma ulec system kontroli. Trwa modyfikacja polityki medialnej. W połowie września powołani zostali rzecznicy prasowi we wszystkich okręgowych inspektoratach SW. Jeszcze w październiku ma ruszyć nowy, multimedialny portal Służby.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574