Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-10-28 , ebos/ms
Minister Sprawiedliwości powołał wczoraj (27.10.2010) Leszka Krzysztofa Pietraszkę – sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie do pełnienia funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na okres 5 lat.
Sędzia Leszek Pietraszko został wybrany spośród pięciu kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ogłoszonego przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 28 czerwca 2010 r.

Powołany przez Ministra Sprawiedliwości Zespół do spraw wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dokonał oceny wszystkich zgłoszonych kandydatur pod względem formalnym i merytorycznym. W skład Zespołu wchodził m.in. przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa i przedstawiciel Prokuratora Generalnego.

Zespół jednogłośnie rekomendował Ministrowi Sprawiedliwości Leszka Pietraszkę jako najlepszego kandydata do pełnienia funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Sędzia Leszek Pietraszko od ponad 15 lat zajmuje się organizacją działalności szkoleniowej w wymiarze sprawiedliwości i naborem kadr w sądownictwie powszechnym i zawodach prawniczych.

W latach 1996-2008 pełnił funkcję kierownika szkolenia Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, Sadu Okręgowego w Lublinie, a następnie lubelskiego Sądu Apelacyjnego.

Wielokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego zespołów i komisji egzaminacyjnych do spraw egzaminów sędziowskich oraz uczestniczył w komisjach konkursowych przeprowadzających nabór na aplikację sądową, adwokacką i radcowską.

Z dniem 30 marca 2009 r. sędzia Leszek Pietraszko został delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury na stanowisku zastępcy dyrektora szkoły. Od 30 marca 2010 r. powierzono mu pełnienie obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572